MV SR realizovalo v roku 2020 stovku verejno-prospešných projektov aj vďaka európskym peniazom

Projektové aktivity Ministerstva vnútra SR v roku 2020 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) sa v roku 2020 angažovalo v 166. projektových aktivitách, ktoré využili alebo sa uchádzali o podporu zo štrukturálnych fondov, programov Európskej komisie a programu bilaterálnej spolupráce – Nórskeho finančného mechanizmu. 

Celková výška finančných prostriedkov alokovaná na realizované a ukončené projekty MV SR (grant a spolufinancovanie MV SR/MF SR) predstavuje sumu vyše 520 miliónov EUR (523 757 429,33 EUR), z čoho spolufinancovanie MV SR tvorí viac ako 10 miliónov EUR (10 334 439,14 EUR).

Rezort vnútra na projekty v roku 2020  čerpal granty z programov zahraničnej pomoci v sume viac ako 30 miliónov EUR (36 347 202,63 EUR). S ich podporou MV SR realizovalo významné verejno-prospešné a v mnohých prípadoch i finančne náročné projekty, ktorých uskutočnenie bez získania zdrojov zahraničnej pomoci by znamenalo zvýšené nároky na rozpočet ministerstva. Podporené projekty prispeli najmä k elektronizácii a modernizácii infraštruktúry verejnej správy, modernizácii a zlepšení služieb bezpečnosti a záchranných zložiek, prevencií rizík, k rozvoju ľudských zdrojov, ale aj k riešeniu nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19.

Viac..  Online predaj v Únii naďalej rastie, v niektorých štátoch tvorí vyše tretinu predajov

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

EK podporuje 151 reformných projektov na posilnenie odolnosti a konkurencieschopnosti štátov EÚ

Komisia schválila nové kolo 151 projektov v rámci Nástroja technickej podpory s cieľom podporiť všetky členské štáty …

Consent choices