wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: European Union 2021

M. Wiezik vyzýva Komisiu na zmenu smernice o obnoviteľných zdrojoch energie

Poslanec EP Michal Wiezik (EPP, SPOLU) v utorok listom adresovanom Fransovi Timmermansovi, výkonnému viceprezidentovi Komisie, Kadri Simson, komisárke pre energiu a  Virginijusovi Sinkevičiusovi, komisárovi pre životné prostredie, oceány a rybolov, vyzýva Komisiu, aby otvorila a navrhla zmenu smernice o obnoviteľných zdrojoch energie v článkoch, ktoré stanovujú pravidlá finančnej podpory a príspevku energie z drevnej biomasy k cieľu Únie (32% energie z obnoviteľných zdrojov do 2030).

Základom argumentácie sú dáta zo správy Spoločného výskumného centra (JRC) z januára 2021,  podľa ktorých sa v EÚ spaľuje guľatina za účelom výroby energie, a až 51% predstavuje surové drevo (kmene, koruny, pne, veľké kusy mŕtveho dreva), nie odpad z výroby. Ak by Komisia navrhla vyšší cieľ energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej vyrobenej energii, bez zadefinovania toho, čo je skutočne obnoviteľný zdroj energie z kategórie tuhej biomasy, mohlo by to mať tragické následky pre svetové, i európske lesy.

V liste, v ktorom Michala Wiezika podporilo ďalších 23 poslancov EP z 5 frakcií, žiadajú, aby  Komisia navrhla pravidlá, ktoré ponúknu finančnú podporu spaľovaniu skutočne obnoviteľnej a udržateľnej biomasy, teda takej, ktorej energetické využitie neohrozuje ekosystémy. Referuje konkrétne na pravidlá, ktoré navrhla Rada Európskych akadémií vied (EASAC), kde by sa za udržateľnú a obnoviteľnú považovala iba biomasa s dobou návratnosti uhlíka 10 rokov. Takúto podmienku spĺňa napr. odpad z drevospracujúceho priemyslu, alebo porasty rýchlorastúcich drevín. Pri aplikácii týchto pravidiel by biomasa z energeticky motivovanej ťažby a vysokého lesa nemohla byť finančne podporená.

Viac..  VYSVETĽUJEME: Čo sa udialo prvý deň klimatického samitu? Biden oznámil nový cieľ, Čína svoj postoj nemení

List v originálnom znení si môžete prečítať tu:

RED letter 13April

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Podpora prechodu k ekologickému hospodárstvu sumou 17,5 mld., reakcie našich europoslancov

Europarlament v utorok schválil pravidlá fungovania Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý krajinám EÚ pomôže riešiť …