beskydy kvh
ZDROJ: KVH BESKYDY

Klub vojenskej histórie Beskydy pracoval na tvorbe expozície prvej svetovej vojny v Medzilaborciach


Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy sa aktívne podieľalo na realizácii projektu Otvárame bránu Karpát, ktorý pripravuje mesto Medzilaborce. Súčasťou projektu bolo vytvorenie muzeálnej expozície o prvej svetovej vojne v priestoroch Múzea moderného umenia Andyho Warhola.

Už 17 rokov sa venujú výskumu udalostí prvej svetovej vojny a obnove pamiatok z tohto obdobia. Pri ich práci úzko spolupracujú so samosprávami miest na severovýchodnom Slovensku, kde v rokoch 1914/1915 prebiehali boje. Jednou z ich posledných aktivít bola výpomoc mestu Medzilaborce pri príprave scenára expozície, ale aj pri finálnych prácach.

Počiatočná fáza tvorby spočívala v spracovaní textovej a obrazovej časti. Klub vojenskej histórie Beskydy mal k dispozícii obrovské množstvo odborne spracovaných archívnych materiálov, svojpomocne nazhromaždených počas existencie klubu. Užitočným zdrojom boli aj dokumenty z múzeí z Poľska, Ruska, Ukrajiny, Nemecka a ďalších krajín, ktoré boli historikom sprístupnené. Praktická výpomoc Klubu spočívala v príprave replík uniforiem, výstroje a výzbroje. S tvorbou spomínaných artefaktov im pomáhal aj Klub vojenskej histórie Dukla Prešov. Tvorba expozície bola zdĺhavá a podmienky im sťažovalo aj umiestnenie expozície. „Priestor, kde sa expozícia nachádza, nebol pôvodne určený na muzeálne účely. V rámci projektu Otvárame bránu Karpát sa realizovali stavebné úpravy priestorov. Expozícia sa nachádza v troch miestnostiach. Až po ukončení stavebných úprav sa mohla začať realizácia samotnej muzeálnej expozície,“ objasňuje Martin Drobňák z Klubu vojenskej histórie Beskydy.

Expozícia je pripravená prijať aj návštevníkov z iných krajín

Expozícia, ktorá vznikla v rámci projektu Otvárame bránu Karpát je určená pre širokú verejnosť a každý si tu príde na svoje. Vystavené sú konkrétne typy uniforiem vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády, ale aj príslušná výstroj a výzbroj. K dispozícii sú interaktívne prvky, akým je multimediálna obrazovka s podrobnejšími informáciami o svetovom konflikte. Domácich návštevníkov môžu zaujať opisy priebehu bojovej činnosti v Medzilaborciach. Súčasťou projektu Otvárame bránu Karpát bolo aj spracovanie dokumentárneho filmu. Ten si môžu návštevníci pozrieť priamo pri prehliadke výstavy. Celá obrazová a textová sekcia je nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Informácie, ktoré ponúka multimediálna tabuľa, sú dokonca v šiestich jazykoch, a to v slovenskom, anglickom, nemeckom, poľskom, maďarskom a ruskom jazyku. „Predpokladáme, že expozíciu budú navštevovať aj potomkovia vojakov, ktorí bojovali pri Medzilaborciach, prípadne tam mohli zahynúť. V expozícii si tak môžu návštevníci pozrieť zoznamy mien padlých vojakov,“ dopĺňa Drobňák.

Pandémia projekt spomalila, no nezastavila

Svetová pandémia Covid-19 sprístupnenie výstavy skomplikovala. Práce na expozícii boli výrazne sťažené a do istej miery aj spomalené. Keďže sa pre zlú pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením covid-19 zatvorili hranice, Klub vojenskej histórie Beskydy nemal možnosť realizovať výskum dokumentov v archívoch. Náročné boli aj porady realizátorov výstavy, ktoré sa mohli konať iba v online forme. Podľa KVHB sa však vďaka dobrej spolupráci s mestom Medzilaborce podarilo komplikácie prekonať a finálny výsledok je na vysokej úrovni. „Nevieme sa dočkať až expozíciu návštevníci uvidia,“ dodáva Martin Drobňák.

Posolstvo je jednoduché, no silné zároveň. Život v mieri nie je samozrejmosť.

Podľa Martina Drobňáka z Klubu vojenskej histórie Beskydy, je práve táto fráza odkazom celej expozície. Podľa jeho slov sú súčasťou expozície desiatky príbehov obyčajných ľudí,  vojakov, dôstojníkov, ale aj civilistov, ktorí ešte v roku 1913 žili obyčajný život v mierovej Európe. O rok neskôr ich už zasiahol svetový konflikt. V Karpatoch na prelome rokov 1914/1915 zahynulo viac ako 50 tisíc vojakov. Expozícia nesie hlboké posolstvo aj pre budúce generácie.

Autor: Frederika Lodová.

Viac..  Ivan Štefanec: Otvárať našim mladým ľudom dvere do Európy ma napĺňa radosťou

Galéria:

KVH Beskydy
KVH Beskydy
KVH Beskydy
KVH Beskydy
KVH Beskydy
KVH Beskydy
KVH Beskydy
KVH Beskydy
KVH Beskydy
KVH Beskydy
KVH Beskydy
KVH Beskydy

O red

Avatar