europska unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Konferencia o budúcnosti Európy: Prípravy pokračujú

Po úspešnom spustení digitálnej platformy pokračuje Výkonná rada vo svojej práci a dolaďuje posledné detaily pred úvodným hybridným podujatím, ktoré sa uskutoční 9. mája.

Výkonná rada na svojom treťom zasadnutí so štvrtok (22. apríla) schválila návrh programu podujatia, ktoré sa bude konať na Deň Európy. Bude vysielané naživo a okrem lídrov všetkých troch inštitúcií EÚ na ňom vystúpia aj občania pripojení online.

Zástupcovia troch inštitúcií – Európskeho parlamentu, Rady a Komisie – schválili rokovací poriadok Konferencie týkajúci sa európskych panelových diskusií, zásad Konferencie a jej rozsah. Na každej panelovej diskusii sa zúčastní 200 občanov – s tým, že bude zabezpečené zastúpenie najmenej jednej ženy a jedného muža z každej členskej krajiny. Občania budú vybraní náhodne, aby panelové diskusie odrážali rozmanitosť EÚ pokiaľ ide o geografický pôvod, pohlavie, vek, socio-ekonomického zázemie či úroveň vzdelania. Mladí ľudia vo veku 16 až 25 rokov budú mať tretinové zastúpenie v každom z diskusných panelov. Diskutovali tiež o pravidlách plenárneho zasadnutia Konferencie s cieľom dosiahnuť dohodu na ďalšom zasadnutí výkonnej rady.

Poslanec Guy Verhofstadt, ktorý je parlamentným spolupredsedom Výkonnej rady, uviedol: „Pripravujeme pôdu na to, aby sme dosiahli čo najväčšiu interakciu medzi dvoma líniami Konferencie: platformou a občianskymi panelmi. Ďalším krokom je zorganizovanie plenárneho zasadnutia tak, aby odrážalo európsku názorovú rozmanitosť a preberalo názory a návrhy občanov, pretože na tom závisí úspech Konferencie.”

Portugalská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Ana PaulaZacarias, ktorá vo Výkonnej rade ako jej spolupredsedníčka zastupuje Radu (ministrov) EÚ, povedala: „Záujem o digitálnu platformu Konferencie za posledné dni je skutočne pôsobivý. Občania odpovedajú na našu výzvu na ich účasť a nastal čas posunúť sa o krok ďalej a stanoviť zásady pre podujatia a diskusie organizované v celej Únii. Nielen v hlavných mestách, ale v každom kúte Európy odrážajúc tak jej rozmanitosť.

Viac..  Konferencia o budúcnosti Európy ukončila svoju činnosť

Podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica a spolupredsedníčka Výkonnej rady uviedla: „Táto Konferencia je v prvom rade o zapojení občanov a posilnení ich postavenia. Vždy sú na prvom mieste pri našich úvahách o Konferencii. Bez ohľadu na to, či sú pro-európski alebo skeptickí, chceme si ich vypočuť, aby sme mohli reagovať na ich obavy.

Ďalšie kroky

Výkonná rada opäť zasadne pri príležitosti ustanovujúceho podujatia, ktoré sa uskutoční 9. mája v Štrasburgu. Konať sa však dovtedy môžu aj ďalšie zasadnutia.

Súvislosti

Vo Výkonnej rade je rovnocenné zastúpenie troch inštitúcií: Európskeho parlamentu, Rady (ministrov) EÚ a Európskej komisie. Výkonná rada dohliada na prácu, proces a organizáciu Konferencie. Zástupcovia Konferencie parlamentných výborov pre záležitosti Únie (COSAC) sa rokovaní Výkonnej rady zúčastňujú ako pozorovatelia. Zástupcovia Výboru regiónov, Európskeho ekonomického a sociálneho výboru, ako aj sociálni partneri sú tiež prizvaní ako pozorovatelia.

Digitálna platforma je plne interaktívna a viacjazyčná. Občanom zo všetkých členských štátov umožňuje komunikovať o svojich návrhoch v 24 úradných jazykoch EÚ. Ľudia zo všetkých sfér a v čo najväčšom počte sú vyzývaní, aby prostredníctvom platformy prispeli k formovaniu svojej budúcnosti, ale tiež aby ju propagovali na sociálnych sieťach s heštegom #BuducnostPatriVam.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Budúcnosť Európy: Ďalšie plenárne zasadnutie konferencie venované návrhom občanov

Plenárne zasadnutie s účasťou ukrajinských občanov a poslancov sa už druhýkrát venovalo odporúčaniam, ktoré vyplynuli …