Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko by malo v tomto roku vyčerpať z eurofondov sumu 2,49 mld. eur.


Slovensko by malo v roku 2021 vyčerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) sumu 2,49 mld. eur. Rozhodla o tom v stredu vláda, ktorá schválila návrh ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej k implementácii EŠIF. Minimálna suma, ktorú je potrebné čerpať z EŠIF pre tento rok bola pritom doteraz stanovená vo výške 1,20 mld. eur. Nová schválená suma vládou je teda o 1,29 mld. eur vyššia ako pôvodne stanovená, a to na zabránenie dekomitmentu. Vláda tak reagovala na fakt, že k 31. marcu 2021 je potrebné do konca programového obdobia 2014 – 2020, pri ktorom povoľuje dodatočné vyčerpanie prostriedkov do roku 2023, vyčerpať ešte 9,22 mld. eur. Finančné prostriedky chce teda vláda na najbližšie tri roky rozdeliť rovnomernejšie, aby sa stihli vyčerpať.

K 31. marcu 2021 bolo vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach alokovaných viac ako 127 % disponibilnej alokácie. Kontrahovanie bolo na úrovni 83,54 %, čo predstavuje 12,82 mld. eur a čerpanie dosiahlo úroveň 44,97 %, t. j. 6,90 mld. eur. Do konca roka 2023 je potrebné ešte vyčerpať 9,22 mld. eur, vrátane dodatočných zdrojov pridelených v rámci iniciatívy REACT-EU.

Viac..  L. Ď. Nicholsonová: Veľká nespravodlivosť končí, slovenské deti už Rakúskom nebudú diskriminované

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prostredníctvom predloženého materiálu tiež informovala členov vlády o plnení záväzných plánov, uplatňovaní krízového riadenia niektorých operačných programov, o opatreniach pre znižovanie administratívnej záťaže a zložitosti nastavených implementačných procesov. Zároveň aj o opatreniach prijatých na eliminovanie dopadov pandémie COVID-19.

O redakcia/SITA

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovensko

13 miliárd eur pre rozvoj Slovenska – vláda schválila plán investícií pre nové eurofondy

Zelené riešenia, energetická bezpečnosť, digitalizácia a lepší život ľudí v regiónoch. Vláda v utorok schválila …