súdy, právo, justícia
PHOTO © European Union

EÚ vylepšuje svoju tvorbu právnych predpisov

Európska komisia prijala oznámenie o lepšej právnej regulácii, v ktorom navrhla niekoľko vylepšení procesu koncipovania právnych predpisov na európskej úrovni.

V snahe posilniť obnovu hospodárstva v Európe je dôležitejšie než kedykoľvek predtým vypracúvať právne predpisy EÚ čo najefektívnejším spôsobom a zároveň pri tom zohľadňovať potreby budúcnosti. Kľúčovou je v tomto ohľade spolupráca medzi inštitúciami EÚ, ako aj s členskými štátmi a zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov, podnikov a občianskej spoločnosti a to najmä zavedením jednotných „výziev na predloženie dôkazov”, ktoré sa budú nachádzaž na vylepšenom portáli Vyjadrite svoj názor.

Komisia už teraz disponuje jedným z najlepších systémov právnej regulácie na svete, no stále je čo zlepšovať. Preto hodláme zintenzívniť naše úsilie, aby sme právne predpisy EÚ zjednodušili a znížili s nimi súvisiace administratívne zaťaženie, pričom chceme optimálnejšie využívať strategický výhľad a podporovať udržateľnosť a digitalizáciu. Ak však máme uspieť, musia za jeden koniec ťahať všetky zainteresované strany a začať tvoriť kvalitné politiky EÚ, ktoré budú v konečnom dôsledku znamenať silnejšiu a odolnejšiu Európu,” uviedol v tejto súvislosti Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.

Viac..  Klub 500: Výzva vláde na urýchlené prijatie efektívnych a zrozumiteľných opatrení pre tretiu vlnu pandémie

V snahe zvládať súčasné i budúce výzvy navrhla Komisia tieto opatrenia:

  • odstrániť prekážky a byrokratické postupy, ktoré spomaľujú investície a budovanie infraštruktúry 21. storočia;
  • zaviesť zásadu „jeden za jeden”, ktorej cieľom bude minimalizovať administratívne zaťaženie občanov a podnikovzohľadňovať ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby všetky predkladané legislatívne návrhy prispievali k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj;
  • zlepšovať spôsob, akým lepšia právna regulácia zohľadňuje a podporuje udržateľnosť a digitálnu transformáciu;začleniť strategický výhľad do tvorby politík

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Timmermans

Komisia: Úsilie vytvoriť z lepšej právnej regulácie základ rozhodovacieho procesu bolo úspešné

Európska komisia hodnotí opatrenia zavedené Komisiou pod vedením Junckera s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky pre …