Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Slovenskí europoslanci zhodnotili rok s pandémiou a jej dopad na Úniu

Čo nás, Európanov, koronakríza naučila? Ako Európsku úniu zmenila a čo bude ďalej s Európou? Na tieto otázky, ale aj na priority a na čo by sme sa mali sústrediť odpovedajú slovenskí europoslanci:

Monika Beňová (S/D): Pandémia vírusu COVID-19 nás naučila, že ochrana zdravia obyvateľstva je stále výsostne v rukách národných štátov a Európska únia nemôže konať priamo z vlastnej iniciatívy, a to ani v krízových situáciách. Potvrdilo sa tiež, že dohoda členských krajín na koordinovanom postupe priniesla zásadnú zmenu a pomohla pri záchrane veľkého množstva ľudských životov, vďaka čomu dnes výrazná väčšina európskych občanov očakáva, že Únia bude v budúcnosti zohrávať dôležitejšiu úlohu pri ochrane ich zdravia. Vznikla preto jedinečná príležitosť na debatu o úlohách, ktoré by mala Európska únia v zdravotníckom sektore do budúcnosti plniť, pričom ideálnym fórom na takúto diskusiu môže byť Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá sa začína už teraz v máji.

Miriam Lexmann (EĽS): Pandémia nám dôrazne pripomenula, že je nevyhnutné, aby sme posilnili
sebestačnosť a nezávislosť EÚ vo viacerých oblastiach – predovšetkým však v zdravotníctve. Naše zdravie a jeho ochrana nemôžu byť závislé od dovozu zdravotníckych potrieb zo zahraničia. Na európskej úrovni sme schválili 5,1 miliardy eur na posilnenie výskumu, vývoja a výroby farmaceutických látok, surovín, liekov, ochranných prostriedkov a zdravotníckych pomôcok, čo je jedným z dôkazov toho, že sme si vzali ponaučenie. Okrem toho by malo byť určite jednou z priorít úspešné a efektívne implementovanie Plánu obnovy v synergii s európskymi štrukturálnymi fondmi.

Robert Hajšel (S/D): Európska únia je silná a úspešná vtedy, keď sa vie v tých najdôležitejších otázkach dohodnúť na presadzovaní spoločných postojov, ktoré berú do úvahy záujmy a predstavy  všetkých členských štátov, bez ohľadu, či sú veľké alebo malé. Ak to tak nie je, potom sa ukazuje, že si štáty svoje záujmy presadzujú po svojom a znižuje to tak silu, ako aj akcieschopnosť celej únie. Pandémia koronavírusu  zároveň ukázala, že inštitúcie EÚ neboli na takýto typ kríz dobre pripravené a na jej vypuknutie nedokázali reagovať rýchlo a účinne, ale čo je dobre,  nakoniec sa EÚ dokázala zjednotiť a prijať potrebné opatrenia a na ich realizáciu zmobilizovať aj dostatočné zdroje. Teraz je najmä na vládach členských štátov, vrátane Slovenska, aby ich úspešne dostali do praxe mysliac na blaho svojich občanov.

Viac..  M. Lexmann o COVID pase: Potrebujeme jasnú a dostatočnú komunikáciu

Vladimír Bilčík (EĽS): Dnešný deň je príležitosťou zastaviť sa a uvedomiť si hodnotu mieru a jednoty v Európe. Pred 71 rokmi bola Európska únia len dobrým nápadom francúzskeho ministra zahraničných vecí a vďaka nemu a ľuďom, ktorí túto ideu rozvíjali a realizovali, žijeme v mieri, vzájomnej spolupráci a máme sa lepšie ako kedykoľvek predtým, zatiaľ čo náš najväčší sused Ukrajina čelí otvorenej ruskej vojenskej agresii. Je na nás, aby Európska únia fungovala naďalej v prospech ľudí a spolupráce medzi štátmi. Nie je to žiadna samozrejmosť. Vážme si a využívajme príležitosti, ktoré nám EÚ ponúka.

Martin Hojsík (Obnovme Európu):  Európska únia potrebuje viac spolupráce, a to nielen v oblasti zdravotníctva. Populisti a demagógovia síce využili pandémiu na to, aby EÚ kritizovali, my sa však musíme pozrieť na realitu a fakty, pokúsiť sa poučiť a do budúcna pripraviť na ďalšie výzvy, akou je aj klimatická kríza. Tá sa nás týka všetkých, a na jej dopady sa dokážeme pripraviť len spoločne. Vďaka obrovským balíkom financií z EÚ máme šancu nielen nanovo rozbehnúť ekonomiku po korone, ale vybudovať zo Slovenska spravodlivú a planéte priateľskú krajinu a je verím, že túto príležitosť nenpremeškáme.

Ivan Štefanec (EĽS): Zistili sme, že európska solidarita a spolupráca naozaj funguje a dokonca zachraňuje životy. Pre to, aby sme vedeli čeliť podobným výzvam pracujeme na lepšom prepojení zdravotníckych systémov a budovaní spoločných kapacít na nákup materiálu, vedu a výskum.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

hojsik

Europoslanec Hojsík vyzýva ľudí, aby podpísali petíciu za ochranu včiel

ODKÁŽTE VLÁDE, ABY OCHRÁNILA NAŠE VČELY. ✍ https://bit.ly/OchranmeVcely 🐝Opeľovače sú na Slovensku v ohrození. Používaním …