wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: European Union.

M. Wiezik: Stanovisko k vodíkovej stratégii ako súčasti Európskeho ekologického dohovoru

Poslanci Európskeho parlamentu v stredu, 19. mája 2021 vyjadrili svoje stanovisko k vodíkovej stratégii ako súčasti Európskeho ekologického dohovoru, s dôrazom na dekarbonizáciu najviac znečisťujúcich odvetví. Vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov sa v tomto smere javí perspektívne.

Ako pri všetkých nových zdrojoch energie, je potrebné poznať dôsledne všetky dopady výroby a využívania vodíka. Vieme, že ten sa dá vyrobiť z fosílnych palív, biomasy či elektrolýzou vody, no to sú veľmi odlišné rámce nielen z hľadiska ceny ale najmä z hľadiska dopadov na klímu a biodiverzitu. Som za systémové kroky, a teda plné napojenie výroby vodíka na čisté obnoviteľné zdroje energie. 

Stratégia cieli na zvýšenie ponuky a dopytu po obnoviteľnom vodíku a tiež na zvýšenie jeho konkurencieschopnosti, nakoľko zatiaľ sa podieľa na menej ako 2% spotreby energie v Európe a primárne, z 95% sa vyrába z fosílnych palív. Parlament prízvukuje, že je dôležité čo najskôr ukončiť výrobu vodíka z fosílnych zdrojov a vyzýva Komisiu, aby v roku 2021 poskytla regulačný rámec, ktorý zabezpečí štandardizáciu, certifikáciu, záruky pôvodu, označovanie a obchodovateľnosť vodíka vo všetkých členských štátoch. “Pozitívne vnímam aj výzvu Parlamentu smerom k členským štátom na podporu využívania vodíka pomocou zníženia daní a poplatkov z energie z obnoviteľných zdrojov” dodáva Michal Wiezik, europoslanec za stranu SPOLU (EPP). 

Viac..  Michal Wiezik: Konečne si EÚ uvedomila, že je lepšie odpad nevyvážať, ale opätovne ho využívať

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Európsky ekologický dohovor: Nasmerovanie investícií EÚ do udržateľných aktivít

Parlament v piatok predložil návrhy v oblasti financovania ekologickej transformácie smerom k udržateľným, uhlíkovo neutrálnym …

Consent choices