vcely
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Svetový deň včiel: Nová príručka pomôže pri vypracúvaní európskych cieľov obnovy prírody

Včely, motýle a iný opeľujúci hmyz sú životne dôležité pre zdravé ekosystémy a ich schopnosť poskytovať nám potravu, čistú vodu, lieky, materiály, rekreáciu a dobré životné podmienky. Vplyvom človeka sa zmenili už tri štvrtiny zemského povrchu a existencia miliónov druhov je preto v ohrození. Súčasný spôsob ochrany prírody nie je dostatočný.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) vo štvrtok pri príležitosti Svetového dňa včiel uverejnilo zhrnutie prvého posúdenia stavu ekosystémov v celej EÚ pre tvorcov politík. Správa vypracovaná spoločne s Európskou environmentálnou agentúrou poskytuje vedecky podložené poradenstvo o obnove degradovaných ekosystémov, zlepšovaní monitorovania ich zdravia a vymedzovaní metód na posúdenie ich podmienok.

Rok po spustení stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 sa v správe podporuje úsilie o nasmerovanie európskej biodiverzity na cestu zotavenia. Z posudku vyplýva, že stav všetkých európskych ekosystémov – od lesov po poľnohospodársku pôdu, mestské oblasti, mokrade, rieky, jazerá a moria – je nutné výrazne zlepšiť, aby sa zastavila a zvrátila strata biodiverzity. Príručka poskytuje vedecké dôkazy pre nadchádzajúci návrh Komisie týkajúci sa cieľov obnovy prírody, ktorý sa má predložiť do konca tohto roka.

Viac..  Únia chce uznať plyn a jadrovú energiu za tzv. zelené zdroje

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

skola

Príručka pre učiteľov na rozpoznávanie dezinformácií aj v slovenčine

Európska komisia zverejnila slovenský preklad príručky pre učiteľov s názvom Odhaľ a poraz dezinformácie, ktorá im pomôže pri identifikovaní dezinformácií …