Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Digitálne COVID osvedčenia EÚ: Brána EÚ sa otvára siedmim štátom mesiac pred termínom

Digitálne COVID osvedčenia EÚ v utorok dospeli k ďalšiemu významnému míľniku – spusteniu technického systému na úrovni EÚ na bezpečné overovanie osvedčení pri zachovaní dôvernosti súkromných údajov. Osvedčenia EÚ navrhla Komisia, aby ľuďom v lete umožnila opäť bezpečne cestovať. Osvedčenia budú bezplatné, zabezpečené a dostupné pre všetkých. V digitálnej alebo tlačenej podobe budú slúžiť ako dôkaz o tom, že daná osoba bola očkovaná proti ochoreniu COVID-19, absolvovala test s negatívnym výsledkom alebo chorobu prekonala.

V nadväznosti na politickú dohodu z 20. mája medzi Európskym parlamentom a Radou o nariadení, ktorým sa osvedčenia riadia, sa dnes spúšťajú technické prvky systémov EÚ. Trvalo iba dva mesiace a brána EÚ umožňuje overovať bezpečnostné prvky obsiahnuté v QR kódoch na všetkých osvedčeniach. Občania a príslušné orgány tak budú mať dôkaz o ich pravosti. Počas overovania nedôjde k výmene ani uchovávaniu žiadnych osobných údajov. Spustením brány sa ukončili prípravné práce na úrovni EÚ.

Od 10. mája už bránu úspešne otestovalo 22 krajín. Hoci sa nariadenie bude uplatňovať od 1. júla, všetky členské štáty, ktoré úspešne absolvovali technické skúšky a sú pripravené osvedčenia vydávať a overovať, už môžu systém používať na dobrovoľnej báze. Už dnes sa sedem členských štátov – Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Chorvátsko a Poľsko – rozhodlo pripojiť k bráne a začať s vydávaním prvých osvedčení, kým iné štáty sa rozhodli zaviesť digitálne COVID osvedčenia EÚ až po tom, čo bude systém plne funkčný a zavedený v celej krajine. V nadchádzajúcich dňoch a týždňoch sa teda pripoja ďalšie krajiny. Aktuálny prehľad je k dispozícii na osobitnej webovej lokalite.

Ďalšie kroky

Politickú dohodu z 20. mája teraz bude musieť formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Nariadenie začne platiť od 1. júla, no tie členské štáty, ktoré potrebujú viac času, dostanú ďalších šesť týždňov na postupné zavedenie pravidiel. Komisia bude zároveň naďalej poskytovať technickú a finančnú podporu členským štátom, ktoré sa k bráne pripoja.

Vyjadrenia členov kolégia:

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol: „Dnešné otvorenie brány predstavuje významný krok, ktorý členským štátom umožní využívať bránu a začať s vydávaním digitálnych COVID osvedčení EÚ. Máme sedem členských štátov, a to je dobrý začiatok. Vyzývam ďalšie krajiny, aby sa pridali čo najskôr. Vďaka príprave v dostatočnom predstihu bude systém k dispozícii a plne funkčný od 1. júla, teda od nadobudnutia účinnosti návrhu na jeho zavedenie, a EÚ tak bude môcť byť toto leto opäť včas otvorená.“

Stella Kyriakidesová, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, dodáva: „Digitálne COVID osvedčenia EÚ potvrdzujú pridanú hodnotu účinných riešení elektronického zdravotníctva pre našich občanov. Teraz je dôležité, aby v nadchádzajúcich týždňoch všetky členské štáty dokončili svoje vnútroštátne systémy vydávania, uchovávania a overovania osvedčení tak, aby systém fungoval ešte pred začiatkom dovolenkovej sezóny. Občania EÚ sa už tešia na to, že budú opäť cestovať a cestovať bezpečne. Osvedčenie EÚ je preto nevyhnutným predpokladom.“

Didier Reynders, komisár pre spravodlivosť, povedal: „Digitálne COVID osvedčenia EÚ slúžia európskym občanom ako spoločný nástroj, ktorý im opäť umožní voľný a bezpečný pohyb. Sú príkladom vedúcej úlohy Európy v oblasti technológií a zároveň plne rešpektujú naše hodnoty a zásady: ochranu osobných údajov, inkluzívnosť a proporcionalitu. Je dôležité, aby všetky členské štáty využili nasledujúce týždne na prípravu tak, aby bol systém od 1. júla plne funkčný.“

Súvislosti

Európska komisia predložila 17. marca 2021 návrh na zavedenie COVID osvedčení EÚ, aby uľahčila bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie. Spoluzákonodarcovia dosiahli 20. mája predbežnú dohodu.

Viac..  V Európskej únii je už zaočkovaných 80 % dospelých obyvateľov

Súbežne s legislatívnym procesom Komisia úzko spolupracovala na technickej realizácii osvedčení so zástupcami členských štátov v sieti elektronického zdravotníctva e-Health, ktorá je dobrovoľným nástrojom spájajúcim vnútroštátne orgány zodpovedné za elektronické zdravotníctvo. Dňa 21. apríla boli schválené technické špecifikácie, ktoré vychádzajú z usmernení dohodnutých v januári a aktualizovaných v marci, ako aj z návrhu rámca dôvery odsúhlaseného v marci. Okrem toho bol v spolupráci s členskými štátmi vypracovaný vzor tlačiva, aby sa uľahčilo uznávanie COVID osvedčení v tlačenej podobe.

Brána EÚ bola vyvinutá spoločnosťami T-Systems a SAP a spravuje ju dátové centrum Komisie v Luxembursku. Umožňuje overovať digitálne podpisy obsiahnuté v kódoch QR všetkých certifikátov bez spracovania osobných údajov. Podpisové kľúče potrebné na takéto overenie sa uchovávajú na serveroch jednotlivých štátov; prístup ku kľúčom je možné získať použitím brány cez vnútroštátne overovacie aplikácie alebo systémy v celej EÚ.

Komisia vyvinula aj referenčný softvér a aplikácie na vydávanie, uchovávanie a overovanie osvedčení, aby uľahčila zavádzanie systému v jednotlivých krajinách. Uverejnené sú na webovej lokalite GitHub a používa ich 12 členských štátov.

Najnovšie informácie o opatreniach proti koronavírusu, ako aj o cestovných obmedzeniach poskytované členskými štátmi sú k dispozícii na platforme Re-open EU.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

lieky

EMA odporučila podmienečné schválenie antivirotika paxlovid

Európska lieková agentúra (EMA) odporučila podmienečné schválenie antivirotika paxlovid farmaceutickej spoločnosti Pfizer na používanie v …