schengen
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK predkladá novú stratégiu na posilnenie a zvýšenie odolnosti schengenského priestoru

Schengenský priestor je domovom viac ako 420 miliónov ľudí, z ktorých takmer 1,7 milióna žije v jednom štáte Schengenu a pracuje v inom. Odstránenie kontrol na vnútorných hraníc medzi schengenskými štátmi je neoddeliteľnou súčasťou európskeho spôsobu života.

Voľný tok ľudí, tovaru a služieb je stredobodom Európskej únie a je kľúčom k oživeniu Európy po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Dnešnou stratégiou Komisia hodnotí výzvy, ktorým čelia členské štáty, stanovuje cestu vpred, ktorá zachováva výhody Schengenu a navrhuje spoločné opatrenia na úrovni Únie.

Základom dobrého fungovania schengenského priestoru sú tri piliere: účinné riadenie vonkajších hraníc EÚ, posilnenie vnútorných opatrení na kompenzáciu absencie kontrol na vnútorných hraniciach, najmä v oblasti policajnej spolupráce, bezpečnosti a riadenia migrácie, a zabezpečenie silnej pripravenosti a správy vrátane dokončenia schengenského priestoru. S cieľom posilniť vzájomnú dôveru pri vykonávaní schengenských pravidiel dnes Komisia takisto predkladá návrh na revíziu schengenského hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu.

Viac..  Lukašenko chce pozastaviť dohodu s EÚ o migrantoch

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

vcely

M. Hojsík ministrovi pôdohospodárstva Vlčanovi: Včely potrebujú ochranu

V dňoch 28. – 29. júna zasadne v Luxemburgu Rada Európskej únie pre pôdohospodárstvo a …