istrochem
PHOTO: FB MW.

Michal Wiezik: Rok od Istrochemu. VIDEO

Dnes si nepripomíname len Svetový deň životného prostredia, ale aj výročie nášho odtajnenia správy o znečistení v Istrocheme.
Naša expertka na životné prostredie Tamara Stohlová SPOLU – občianska demokracia po roku nečinnosti vlády nechala opätovne vypracovať rozbory vody, ktoré nepreukázali zlepšenie situácie, práve naopak. Stúpli koncentrácie väčšiny škodlivých chemikálií aj celkový počet látok, ktoré prekračujú zákonom stanovené limity pre kvalitu vody.

Pred rokom sme ministra Ján Budaj-a vyzvali na okamžité konanie v záujme ochrany zdravia zasiahnutých obyvateľov. Ubehol rok a situácia sa vôbec nepohla. Považujeme to za hrubé porušenie povinností dotknutých orgánov.

Ide o Život!

Viac..  COVID-19: Parlament požaduje pozastavenie platnosti patentov na vakcíny

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik podrobne o novej stratégii ochrany prírody v EÚ: Takúto prísnu ochranu sme tu ešte nemali

Biodiverzita: EP žiada záväzné ciele na ochranu voľne žijúcich zvierat a ľudí • ochrana 30% …