Právny štát: Europarlament pripravuje na Komisiu žalobu za nečinnosť


Európska komisia by si mala najneskôr do dvoch týždňov splniť svoju povinnosť, ktorá jej vyplýva z nariadenia podmieňujúceho prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament pomerom hlasov 506 (za): 150 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania). Túto výzvu by mal na základe poverenia poslancov adresovať Európskej komisii priamo predseda EP David Sassoli.

Nariadenie ustanovujúce mechanizmus na ochranu rozpočtu Únie, ktorý podmieňuje prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, nadobudlo účinnosť 1. januára 2021, pričom sa vzťahuje sa aj na zdroje z nástroja obnovy EÚ. Európska komisia však na základe tohto právneho predpisu dosiaľ nenavrhla žiadne opatrenia. Exekutíva EÚ tiež nerešpektovala lehotu na dokončenie usmernení týkajúcich sa uplatňovania nového nariadenia, ktorý jej Európsky parlament stanovil v uznesení z 25. marca na 1. júna. To podľa poslancov predstavuje dostatočný základ na podanie žaloby proti Komisii podľa článku 265 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Poslanci v tejto súvislosti vyjadrili znepokojenie nad rastúcim rizikom zneužívania rozpočtu Únie zo strany členských štátov a zhoršujúcou sa situáciou v oblasti právneho štátu. Parlament preto poveril svojho predsedu Davida Sassoliho, aby Európskej komisii adresoval výzvu na splnenie si povinností, ktoré exekutíve EÚ vyplývajú z nariadenia podmieňujúceho prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, a to najneskôr do dvoch týždňov. Zákonodarcovia zároveň zdôraznili, že Parlament musí okamžite začať potrebné prípravy na prípadné súdne konania proti Komisii podľa článku 265 ZFEÚ.

Poslanci tiež naliehavo vyzvali Komisiu, aby urýchlene zareagovala na pretrvávajúce závažné porušovanie zásad právneho štátu v niektorých členských štátoch, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo v súvislosti so spravodlivým, zákonným a nestranným rozdeľovaním finančných prostriedkov Únie. Exekutíva EÚ by podľa zákonodarcov mala využiť všetky dostupné nástroje vrátane postupu podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), rámca na podporu právneho štátu a postupov v prípade nesplnenia povinnosti, aby vyriešila pretrvávajúce porušovanie demokracie a základných práv v Únii vrátane útokov na slobodu médií a novinárov, migrantov, slobodu združovania a slobodu zhromažďovania.

REAKCIE EUROPOSLANCOV

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Dohoda na Fonde obnovy a novom európskom rozpočte vznikala dlhé mesiace. Rozklad nezávislého súdnictva, právneho štátu a demokracie v Maďarsku či v Poľsku totiž zašiel priďaleko, a tak väčšina členských krajín najprv žiadala uistenie, že peniaze ich daňových poplatníkov – vrátane slovenských – neskončia vo vreckách oligarchov. Tak vznikol nástroj kondicionality, ktorý však Európska komisia dosiaľ nezačala využívať. Ako spravodajca europarlamentu pre právny štát sa téme intenzívne venujem a vidím, že napríklad situácia v Maďarsku sa každým mesiacom zhoršuje. Preto budem tlačiť na Komisiu, aby začala nástroj využívať čo najskôr a v plnom rozsahu.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (Obnovme Európu): Hodnoty EÚ, ku ktorým sa všetky členské štáty zaviazali a ktoré tvoria základ našej spoločnosti prestávajú byť samozrejmosťou. Udalosti v niektorých členských štátoch ukazujú, že právny štát sa pre ne stáva cudzí pojem. Peniaze z európskych fondov sú však peniaze nás všetkých, a keďže napomínanie či žaloby na Súdnom dvore očividne neprinášajú želaný efekt, nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ je na mieste. Čím skôr sa začne uplatňovať, tým lepšie. A to predovšetkým vzhľadom na obrovské balíky peňazí, ktoré sa budú v rámci obnovy prerozdeľovať. Prečo financovať autokratov, ktorí si definíciu právneho štátu ohýbajú, ako im to vyhovuje?

Ivan Štefanec (EĽS): Princípy dodržiavania právneho štátu sú jednými zo základných pilierov fungovania Európskej únie. Prijali sme zásadu, že tie vlády, ktoré budú tieto zásady ignorovať, či porušovať, budú aj ukrátené v čerpaní našich spoločných zdrojov. To musí byť aj jasne a záväzne dané aj v európskej legislatíve.

Vladimír Bilčík (EĽS): Nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ, ktorý podmieňuje prístup k financiám Únie dodržiavaním princípov právneho štátu, je dôležitým krokom, ktorý umožní brániť európske zdroje pred ich zneužívaním vládami členských štátov na vlastné ciele za cenu zhoršovania právneho štátu. To sa však podarí len vtedy, ak sa bude uplatňovať a využívať, a práve na to sa budeme Rady a Komisie pýtať. Potrebujeme jasný signál, že Európska komisia je pripravená nový mechanizmus naplno využívať. 

Monika Beňová (S/D): Dohoda na podmieňovaní pomoci z európskych fondov dodržiavaním pravidiel právneho štátu bola jedným z výsledkov rokovaní o spoločnom európskom rozpočte. Celý mechanizmus umožňujúci pozastavenie čerpania európskych finančných prostriedkov je podľa mňa potrebné nastaviť veľmi obozretne. Znamená to najmä, aby postih v čo najmenšej miere zasiahol občanov v konkrétnej členskej krajine a naopak bol zameraný predovšetkým na vládnych predstaviteľov, ktorí sa daného prečinu dopustili.

Eugen Jurzyca (EKR): Nariadenie o právnom štáte bolo schválené len nedávno. Prešla podľa mňa odvtedy zatiaľ krátka doba na to, aby sme mohli zodpovedne posúdiť, či si Komisia plní povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.

Michal Wiezik (EĽS): Nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ, ktorý podmieňuje prístup k financiám Únie dodržiavaním princípov právneho štátu, je v platnosti od 1. januára, avšak doposiaľ neboli zo strany Európskej komisie navrhnuté žiadne opatrenia. Rozhodujúce bude, aby Komisia predložila prvé prípady porušenia zásad právneho štátu na Súdny dvor EÚ začiatkom jesene. Tie musia byt vypracované do posledného detailu a podložene silnými dôkazmi, keďže môžeme očakávať tvrdý odpor dotknutých štátov. V uznesení Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby do dvoch týždňov konala a plnila si svoje povinnosti vyplývajúce z nového zákona. Komisia nedávno informovala Parlament, že svoj návrh usmernení na uplatňovanie nariadenia predloží v prvej polovici júna. Domnievam sa, že žalovať Komisiu na súde nie je riešením problému porušovania princípov  právneho štátu v EÚ. Žiadame Komisiu, aby v plnej miere zohľadnila správu, ktorú EP pripravuje na júlové plenárne zasadnutie. Očakávame, že Komisia v najbližších dňoch predloží svoj prvý návrh usmernení na konzultáciu, ako verejne prisľúbila.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Malo by byť samozrejmé, že pokiaľ nedodržiavate platné zákony má nasledovať postih a nie ďalšie európske dotácie. O tom je ochrana právneho štátu. Liberálna demokracia je o slobode, ale aj dodržiavaní dohodnutých pravidiel. Preto je samozrejmé, že nariadenie podporujem. Žiaľ Európska komisia stále nie je schopná tieto pravidlá od členských štátov vymáhať. Preto ako progresívna frakcia Renew Europe presadzujeme, aby  Európsky parlament  zažaloval Komisiu za nevymáhanie pravidiel právneho štátu.

Viac..  Majstrovstvá sveta v Katare: FIFA by mala podľa EP odškodniť rodiny mŕtvych pracovníkov

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik o povinných kvótach: Ženy vo vedúcich pozíciách by mal byť úplný európsky štandard

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Parlament …