vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Zasadnutie ministrov EÚ pre rozvoj: Bez podpory ľudského rozvoja nebude možné dosiahnuť udržateľné ciele

Ministri členských štátov Európskej únie pre rozvojovú spoluprácu 14. júna 2021 diskutovali o spolupráci s krajinami stredného príjmu a ľudskom rozvoji s dôrazom na vakcináciu v partnerských krajinách. Na neformálnom zasadnutí rozvojového segmentu Rady pre zahraničné veci sa formou videokonferencie zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková.

V diskusii o spolupráci s krajinami so stredným príjmom štátna tajomníčka zdôraznila: “Krajiny so stredným príjmom predstavujú takmer polovicu štátov sveta a je nutné, aby Únia a jej členské štáty mali k nim jednotný prístup. Existuje obava, že tieto krajiny budú čeliť nárastu chudoby obyvateľstva a my musíme zamedziť, aby došlo k ich reverznému vývoju. Disponujeme dostatočnými prostriedkami na to, aby sme uvedené štáty podporovali a pomohli im pri postpandemickej obnove. Nesmieme však zabúdať, že je rovnako dôležité, aby tieto krajiny budovali odolné inštitúcie a podporovali silnú občiansku spoločnosť.”

Podľa Svetovej banky je takmer polovica krajín sveta (48 %) zaradená do kategórie krajín so stredným príjmom, pričom ide o veľmi rôznorodú skupinu. Jej súčasťou sú krajiny s príjmom na obyvateľa v rozmedzí od 1 036 USD až do 12 535 USD, pričom pre mnohé z nich je charakteristické nerovnomerné rozdelenie príjmov spôsobujúce vysokú úroveň chudoby. Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 len zvýraznila krehkosť ich socio-ekonomických systémov. V rámci politiky rozvojovej spolupráce pôsobí Slovensko v 15-tich krajinách so stredným príjmom. Tieto sa nachádzajú v regióne západného Balkánu, Východného partnerstva a Stredného a Blízkeho východu.

Viac..  Robert Hajšel: Poľsko musí rešpektovať to, čomu sa pri vstupe do EÚ zaviazalo. VIDEO

Ministri sa ďalej zaoberali podporou ľudského rozvoja a zdieľania vakcín, kde sa zhodliže v prebiehajúcej kríze a v postpandemickej obnove je kľúčové, aby sa naplno využila pôsobnosť nového Nástroja susedstva, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce/Globálna Európa (NDICI/Global Europe) a aspoň 20 % z jeho financií smerovalo na podporu ľudského rozvoja, konkrétne na oblasť vzdelávania a zdravotníctva. Potenciál Tímu Európa a jeho Iniciatívy musia byť k naplneniu uvedeného cieľa nápomocné. Slovenská republika plne podporuje zapojenie neštátnych aktérov a to z podnikateľského prostredia i mimovládneho sektora, bez ktorých nie je možné podporovať ľudských rozvoj efektívne.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

výbor

Prečo sú pre nás výbory Európskeho parlamentu dôležité?

Európsky parlament rozhoduje o veľkom počte komplexných tém. Túto možnosť má vďaka dvadsiatim špecializovaným výborom, ktoré …