Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

REACT-EU: Ďalšie milióny z kohéznych fondov aj pre Slovensko

Komisia schválila úpravu ôsmich operačných programov (OP) Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) v Grécku, Nemecku, Belgicku, Francúzsku a na Slovensku v rámci plánu REACT-EU, čím ich navýšila o celkovo viac ako 2 miliardy eur.  Tieto úpravy operačných programov pomôžu dotknutým členským štátom a regiónom riešiť hospodársky a sociálny vplyv pandémie a podporiť spravodlivú ekologickú a digitálnu obnovu. 

Na Slovensku sa integrovaný regionálny OP posilní o 203,4 milióna eur určených na ekologickú verejnú dopravu, cyklistické trate a opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti bytových domov. Rovnako sa z neho bude financovať IT vybavenie a softvér pre učiteľov a žiakov so zameraním na znevýhodnené deti, bude podporovať verejné kultúrne inštitúcie postihnuté pandémiou a rozvíjať regionálne centrá na implementáciu fondov EÚ.

REACT-EU je súčasťou nástroja NextGenerationEU a ponúka ďalšie finančné krytie pre programy politiky súdržnosti vo výške 50,6 miliardy eur (v bežných cenách) počas rokov 2021 a 2022. Opatrenia sa zameriavajú na podporu odolnosti trhu práce, pracovných miest, MSP a rodín s nízkymi príjmami, ako aj na položenie nadčasových základov pre zelenú a digitálnu transformáciu a udržateľnú sociálno-ekonomickú obnovu.

Viac..  Európsky parlament schválil fond na zmiernenie dopadov brexitu

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

komisia

Plán obnovy a odolnosti: EK posiela Slovensku predbežné financovanie 822,7 milióna eur

Európska komisia dnes vyplatila Slovensku 822,7 milióna eur v rámci predbežného financovania podľa Mechanizmu na podporu …