konferencia o budúcnosti
Conference on the Future of Europe (CoFoE) - Inaugural Plenary. PHOTO: European Union 2021.

Konferencia o budúcnosti Európy: prvé plenárne zasadnutie


V sobotu 19. júna sa v Štrasburgu uskutočnilo inauguračné plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy.
Dnešné plenárne zasadnutie je ďalším z dôležitých medzníkov fungovania konferencie, ktorá predstavuje doposiaľ nevídanú formu otvoreného a inkluzívneho európskeho demokratického procesu.

Po úvodných vyhláseniach spolupredsedov Výkonnej rady účastníci zasadnutia vrátane občanov diskutovali o účele konferencie pozostávajúcej z európskych a národných panelových diskusií občanov, podujatí a mnohojazyčnej digitálnej platformy, ako aj o tom, čo od nej očakávajú. Spolupredsedovia privítali aj Lisabonské podujatie pre európskych občanov zorganizované dňa 17. júna v Portugalsku.

Druhá časť zasadnutia sa venovala procedurálnym záležitostiam, ako aj harmonogramu plenárnych zasadnutí konferencie, európskych panelových diskusií občanov a podujatia pre európskych občanov.

Zostrih z inauguračného plenárneho zasadnutia konferencie a videozáznam celého zasadnutia si môžete pozrieť na webových stránkach multimediálneho centra Parlamentu.

Ďalší postup

Na panelových diskusiách v septembri a októbri sa na základe podnetov občanov zozbieraných na platforme konferencie pripravia príspevky k budúcim plenárnym rozpravám, ako aj súbor odporúčaní, ktorými sa bude Únia ďalej zaoberať. Konferencia by mala poskytnúť maximálny priestor mladým ľuďom a v tomto duchu pokračujú aj prípravy na októbrové Európske podujatie pre mládež, ktoré sa bude konať pod záštitou Európskeho parlamentu 8. – 9. októbra. Ďalšie plenárne zasadnutie je naplánované na 22. – 23. októbra.

Súvislosti

Plénum Konferencie o budúcnosti Európy pozostáva zo 108 poslancov Európskeho parlamentu, 54 zástupcov Rady (dvaja zástupcovia z každého členského štátu) a troch členov Európskej komisie, ako aj zo 108 rovnocenných zástupcov zo všetkých národných parlamentov krajín EÚ a z občanov. Na práci pléna sa zúčastní 108 Európanov, ktorí budú diskutovať o návrhoch, ktoré vzišli z panelových diskusií či mnohojazyčnej digitálnej platformy: 80 zástupcov z prostredia európskych panelových diskusií občanov, z ktorých aspoň tretina bude mladšia ako 25 rokov; 27 z národných panelových diskusií občanov alebo podujatí konferencie (jeden z každého členského štátu) a napokon predsedníčka Európskeho fóra mládeže. Proces výberu účastníkov týchto diskusií sa dokončí v blízkej budúcnosti.

Viac..  Erasmus+: Europoslanci požadujú väčšie začlenenie ľudí s nedostatkom príležitostí

V pléne zasadne po 18 zástupcov z Výboru regiónov a z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ako aj osem zástupcov sociálnych partnerov a ďalších osem reprezentantov občianskej spoločnosti. Do diskusií o medzinárodnej úlohe EÚ bude prizvaný vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Pozvaní môžu byť aj zástupcovia kľúčových zainteresovaných strán. Plénum by malo byť rodovo vyvážené.

Do Konferencie o budúcnosti Európy sa môžu zapojiť ľudia z celej Európy, a to prostredníctvom mnohojazyčnej jazykovej platformy dostupnej vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

energeticka unia

I. Brocková na Konferencii o budúcnosti Európy: Sila EÚ spočíva v jednote jej členských štátov

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková v pondelok vystúpila …