hojsik
Martin Hojsík, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Martin Hojsík: V prípade plánu obnovy chceme od Európskej komisie, aby sledovala ciele ochrany klímy. VIDEO

Národné plány obnovy: historická príležitosť pre dlhodobý udržateľný rast

• zameranie plánov najmä na ekologickú a digitálnu transformáciu
• spravodlivé rozdelenie prostriedkov medzi rôzne sektory, spoločnosti, budúce generácie
• odmietnutie politických ústupkov, ktoré by oslabovali požiadavky a ciele obnovy
• projekty a opatrenia nesmú byť v rozpore s hodnotami EÚ

Národné plány obnovy musia v plnej miere spĺňať dohodnuté požiadavky a ciele zamerané na spravodlivý a environmentálne pozitívny rast a digitálnu transformáciu. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia k prebiehajúcemu posudzovaniu národných plánov obnovy a odolnosti, ktoré pomerom hlasov 514 (za): 163 (proti): 9 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Národné plány k 8. júnu predložilo 23 členských štátov EÚ.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje podľa poslancov historický nástroj Únie, ktorý má jej členským štátom pomôcť zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie COVID-19, ale tiež pomôcť zaistiť dlhodobú prosperitu a spravodlivé rozloženie rastu v EÚ. Parlament v tejto súvislosti vyzval Európsku komisiu, aby schválila len plány, ktoré v plnej miere spĺňajú ciele nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, a aby nerobila v tejto veci žiadne politické ústupky.

Klíma a digitálna transformácia v centre pozornosti

Parlament žiada Komisiu, aby dôkladne posúdila každý národný plán a zabezpečila, že bude účinne prispievať k realizácii všetkých šiestich pilierov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ide o zelenú transformáciu, digitálnu transformáciu, konkurencieschopnosť, sociálnu súdržnosť, inštitucionálnu pripravenosť a schopnosť zareagovať na krízy a podporu budúcich generácií aj prostredníctvom vzdelávania a zručností.

Národné plány obnovy by mali vyčleniť minimálne 37% výdavkov na ciele v oblasti ochrany klímy vrátane biodiverzity, zdôraznili poslanci. Zasadili sa tiež za rešpektovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“, ktorá je podľa nich zásadným nástrojom na podporu zelenej transformácie.

Viac..  Vladimír Bilčík: Vzdušný priestor Bieloruska nie je bezpečný pre nikoho a určite nie pre európske lietadlá

Zákonodarcovia tiež zdôraznili, že opatrenia v oblasti digitálnej transformácie, na ktoré sa má vyčleniť pätina prostriedkov z rozpočtu národných plánov obnovy, sa musia zamerať aj na riešenie bezpečnostných problémov, zohľadniť strategické záujmy Únie a investovať do digitálnej infraštruktúry.

Spravodlivý rast v celej EÚ

Finančné prostriedky musia byť spravodlivo rozdelené medzi rôzne sektory a spoločnosti, pamätajúci pritom aj na budúce generácie a rodovú rovnosť, aby bol účinok plánov obnovy čo najväčší, uvádza sa v uznesení. Poslanci odmietajú prax opätovného predkladania zdanlivo prepracovaných projektov bez skutočnej pridanej hodnoty a zdôrazňujú, že všetky reformy a investície musia byť spojené s míľnikmi, cieľmi a nákladmi, ktoré sú relevantné, jasné, podrobné a primerane monitorované – a to aj prostredníctvom spoločných ukazovateľov. Tieto opatrenia by mali pomôcť predchádzať a odhaľovať korupciu, podvody a konflikty záujmov pri využívaní prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti, dodávajú poslanci.

Uznesenie sa tiež odvoláva na nariadenie podmieňujúce prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Poslanci v tejto súvislosti zdôrazňujú, že žiaden projekt v rámci národných plánov obnovy nemôže byť v rozpore s hodnotami EÚ. Presadzujú tiež, aby boli plány obnovy vykonávané a monitorované v spolupráci s občianskou spoločnosťou, sociálnymi partnermi a miestnymi a regionálnymi orgánmi s cieľom zapojiť do tohto procesu vo väčšej miere aj prijímateľov a posilniť transparentnosť samotných plánov.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dopravnom projekte, ktorý prepojí členské krajiny: Dobre definované ciele, horšie kontrolné mechanizmy

• nové prostriedky na cezhraničné projekty v oblasti dopravy, digitalizácie a energetiky od roku 2021 …