simecka
Michal Šimečka, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Šimečka: Podmienenie čerpania eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu Európska komisia neuplatňuje, pripravujeme na ňu žalobu

Právny štát: Parlament pripravuje na Komisiu žalobu za nečinnosť

• rastúce riziko zneužívania prostriedkov Únie zo strany členských štátov
• výzva na urýchlené spustenie mechanizmu podmieňujúceho prístupu k fondom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu
• okamžité začatie príprav na prípadné súdne konanie voči Komisii

Európska komisia by si mala najneskôr do týždňa splniť svoju povinnosť, ktorá jej vyplýva z nariadenia podmieňujúceho prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré schválil Európsky parlament na svojom poslednom plenárnom zasadnutí pomerom hlasov 506 (za): 150 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania). Túto výzvu by mal na základe poverenia poslancov adresovať Európskej komisii priamo predseda EP David Sassoli.

Nariadenie ustanovujúce mechanizmus na ochranu rozpočtu Únie, ktorý podmieňuje prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, nadobudlo účinnosť 1. januára 2021, pričom sa vzťahuje sa aj na zdroje z nástroja obnovy EÚ. Európska komisia však na základe tohto právneho predpisu dosiaľ nenavrhla žiadne opatrenia. Exekutíva EÚ tiež nerešpektovala lehotu na dokončenie usmernení týkajúcich sa uplatňovania nového nariadenia, ktorý jej Európsky parlament stanovil v uznesení z 25. marca na 1. júna. To podľa poslancov predstavuje dostatočný základ na podanie žaloby proti Komisii podľa článku 265 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Poslanci v tejto súvislosti vyjadrili znepokojenie nad rastúcim rizikom zneužívania rozpočtu Únie zo strany členských štátov a zhoršujúcou sa situáciou v oblasti právneho štátu. Parlament preto poveril svojho predsedu Davida Sassoliho, aby Európskej komisii adresoval výzvu na splnenie si povinností, ktoré exekutíve EÚ vyplývajú z nariadenia podmieňujúceho prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, a to najneskôr do dvoch týždňov. Zákonodarcovia zároveň zdôraznili, že Parlament musí okamžite začať potrebné prípravy na prípadné súdne konania proti Komisii podľa článku 265 ZFEÚ.

Viac..  Europoslanci chcú zvážiť žalobu voči Lukašenkovmu režimu na Medzinárodnom súdnom dvore

Poslanci tiež naliehavo vyzvali Komisiu, aby urýchlene zareagovala na pretrvávajúce závažné porušovanie zásad právneho štátu v niektorých členských štátoch, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo v súvislosti so spravodlivým, zákonným a nestranným rozdeľovaním finančných prostriedkov Únie. Exekutíva EÚ by podľa zákonodarcov mala využiť všetky dostupné nástroje vrátane postupu podľa článku 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), rámca na podporu právneho štátu a postupov v prípade nesplnenia povinnosti, aby vyriešila pretrvávajúce porušovanie demokracie a základných práv v Únii vrátane útokov na slobodu médií a novinárov, migrantov, slobodu združovania a slobodu zhromažďovania.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

simecka

Michal Šimečka o situácii v Poľsku: Mateusz Morawiecki prišiel do Štrasburgu obhájiť neobhájiteľné. VIDEO

Poprední predstavitelia opäť vyzvali Poľsko, aby rešpektovalo nadradenosť práva únie Poprední predstavitelia Európskej únie (EÚ) …