vyskum
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia v roku 2021 podporuje výskumníkov a organizácie sumou 822 miliónov eur

Komisia oznámila nové výzvy na podporu odbornej prípravy, zručností a kariérneho rastu výskumných pracovníkov v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA), hlavného programu EÚ pre financovanie doktorandského štúdia a postdoktorandskej odbornej prípravy v rámci programu Horizont EurópaVýzvy nadväzujú na prijatie pracovného programu Horizont Európa na obdobie 2021 – 2022. Akcie Marie Curie-Skłodowskej s celkovým rozpočtom 6,6 miliardy eur na obdobie 2021 – 2027 podporujú výskumných pracovníkov z celého sveta, a to vo všetkých fázach kariéry a vo všetkých disciplínach. Sú takisto prínosom pre inštitúcie – podporujú vynikajúce doktorandské a postdoktorandské programy, spoločný výskum a inovačné projekty, zvyšujú ich celosvetovú príťažlivosť a viditeľnosť, a posilňujú spoluprácu mimo akademickej obce, napr. s veľkými spoločnosťami a malými a strednými podnikmi.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová vyhlásila: „Kríza COVID-19 opäť raz zdôraznila, aké je dôležité, aby sa Európa spoliehala na vysokokvalifikovaných výskumných pracovníkov schopných odhaľovať a riešiť nadchádzajúce výzvy. Takisto poukázala na dôležitosť informovať tvorcov politík a verejnosť o vedeckých poznatkoch a pracovať naprieč disciplínami. V tejto súvislosti sú akcie Marie Curie-Skłodowskej kľúčovým nástrojom. Tento program už 25 rokov povzbudzuje ženy a mužov, aby sa venovali výskumu a podporuje príťažlivosť Európy pre špičkové talenty z celého sveta.

V roku 2021 poskytnú akcie Marie Curie-Skłodowskej približne 822 miliónov eur na týchto päť hlavných akcií pracovného programu:

  • Doktorandské siete MSCA – vykonávajú doktorandské programy zamerané na odbornú prípravu doktorandov v rámci akademickej obce a iných odvetví vrátane priemyslu a podnikov. Výzva na rok 2021 s rozpočtom 402,95 milióna eur sa začína dnes a končí 16. novembra 2021.
  • Postdoktorandské štipendiá MSCA – zvyšujú tvorivý a inovačný potenciál výskumných pracovníkov, ktorí získali titul PhD a chcú nadobudnúť nové zručnosti prostredníctvom pokročilej odbornej prípravy, medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility. Finančné prostriedky budú k dispozícii výskumným pracovníkom, ktorí sú pripravení realizovať výskum na hraniciach poznania a inovatívne projekty v Európe a na celom svete, a to aj mimo akademickej obce. Výzva na rok 2021 s rozpočtom 242 milióna eur sa začína dnes a končí 12. októbra 2021.
  • Výmenné pobyty pracovníkov MSCA – rozvíjajú medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu udržateľnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom výmeny pracovníkov. Program pomáha premeniť nápady na inovatívne produkty, služby alebo procesy. Výzva na rok 2021 s rozpočtom 72,5 milióna eur sa začína 7. októbra 2021 a končí 9. marca 2022.
  • MSCA COFUND – táto akcia spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy a postdoktorandské štipendijné programy v členských štátoch EÚ alebo v krajinách pridružených k programu Horizont Európa s cieľom šíriť najlepšie postupy MSCA. To zahŕňa medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu odbornú prípravu v oblasti výskumu, ako aj medzinárodnú a medziodvetvovú mobilitu výskumných pracovníkov vo všetkých fázach ich kariéry. Výzva na rok 2021 s rozpočtom 89 milióna eur sa začína 12. októbra 2021 a končí 10. februára 2022.
  • MSCA a občania – približuje výskum študentom, rodinám a širokej verejnosti najmä prostredníctvom Európskej noci výskumníkov. Táto akcia zvyšuje povedomie o vplyve práce výskumných pracovníkov na život občanov, spoločnosť a hospodárstvo, a posilňuje verejné uznanie vedy a výskumu. Jej cieľom je takisto zvýšiť záujem mladých ľudí o kariéru vo výskume a vede. Výzva na rok 2022 s rozpočtom vo výške 15,5 milióna eur sa vzťahuje na ročníky 2022 a 2023 Európskej noci výskumníkov a začne sa 22. júna s uzávierkou 7. októbra 2021.
Viac..  Európska komisia podporuje reformné úsilie Slovenska v oblasti ochrany prírody

V rámci programu Horizont Európa na obdobie 2021 – 2027 budú akcie MSCA klásť väčší dôraz na medzisektorovú spoluprácu, najmä medzi akademickou obcou a podnikmi, ako aj na účinný dohľad a kariérne poradenstvo prostredníctvom nových usmernení MSCA týkajúcich sa dohľadu. Budú takisto podporovať udržateľné správanie, výskumné činnosti a riadenie v súlade s Európskou zelenou dohodou prostredníctvom zelenej charty MSCA.

Súvislosti

Program, ktorý bol zriadený v roku 1990 a v roku 1996 premenovaný na akcie Marie Curie, prispieva k výskumnej excelentnosti, podporuje tvorbu pracovných miest, rast a investície tým, že prináša výskumným pracovníkom nové vedomosti a zručnosti a poskytuje im medzinárodné a medzisektorové skúsenosti, aby mohli v budúcnosti obsadiť špičkové výskumné pozície. Akcie majú štruktúrovaný vplyv na vysoké školy a ďalšie subjekty mimo akademickej obce tým, že vo veľkej miere šíria excelentnosť a stanovujú normy pre vysokokvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu výskumných pracovníkov v Európskom výskumnom priestore (EVP) a na celom svete.

V rokoch 2014 až 2020 program podporil viac než 65 000 výskumných pracovníkov z Európy a mimo nej vrátane 25 000 doktorandov. Financoval takisto viac než
1 000 medzinárodných doktorandských programov a podporil väzby medzi akademickou obcou a priemyslom, pričom sa doň zapojilo 4 700 spoločností a takmer 2 200 malých a stredných podnikov. V tom isto období sa na akciách MSCA zúčastnilo viac než 8 450 organizácií z viac než 130 krajín.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia podporuje reformné úsilie Slovenska v oblasti ochrany prírody

Najaktuálnejšou témou v ochrane prírody na Slovensku je reforma národných parkov, ktorej cieľom je zabrániť strate …