Otvorenie centra EDYN. PHOTO: EDYN

Európska sieť mladých pre demokraciu otvorila medzinárodné sídlo v Bratislave


EDYN podporuje mladých aktivistov, politikov a novinárov vo veku od 18 do 32 rokov v 23 krajinách, ktorí sa zaväzujú rozvíjať demokratický dialóg, udržiavať demokratické hodnoty a rozvíjať svoje odborné vedomosti. „Veríme, že podporou spolupráce naprieč názorovým spektrom a upriamením pozornosti na skutočné problémy, ktorým mladí ľudia čelia, môžeme do nejakej miery obrúsiť hrany a potlačiť polarizáciu vo verejnom živote medzi mladými,” uviedol Michal Kovács, výkonný riaditeľ EDYN.

Napriek tomu, že sa líšia svojimi politickými názormi, členovia EDYN sa zaviazali spolupracovať pri ochrane slobody, podpore základných ľudských práv a demokratického smerovania ich krajín. Už viac ako dva roky členovia EDYN spolupracujú naprieč ideologickým a politickým spektrom na riešení problémov ovplyvňujúcich ich generáciu a ich krajiny – od zmeny klímy, nedostatku pracovných príležitostí pre mladých ľudí a odlivu mozgov až po nízku účasť mladých na verejnom živote, či nedodržiavanie ľudských práv a korupciu. Členovia EDYN sa spájajú sa s kolegami a mentormi z celého sveta, aby si vymieňali poznatky a inšpirovali sa dobrou praxou z ostatných krajín. Sieť členom tiež poskytuje vzdelávanie a tréningy, ktoré potrebujú na dosiahnutie svojich kariérnych cieľov v oblasti verejnej služby.

Aktívne pôsobenie vo verejnom živote nie je medzi mladými ľuďmi vždy populárne, a v niektorých krajinách nie je ani bezpečné. Viacerí členovia EDYN obetovali mnoho za obranu slobôd, za ktoré bojovali ich rodičia. Ako však komentovala podpredsedníčka členmi voleného vedenia EDYN, Danica Nenadović zo Srbska: „Vlna nenávisti, nedôvery a rozdelenia v našich spoločnostiach dláždi cestu pre autokratov a my nebudeme od tohto problému odvracať zrak.”

Organizácia bola založená v rámci unikátnej spolupráce medzi Národným demokratickým inštitútom (NDI) a Medzinárodným republikánskym inštitútom (IRI) a je podporovaná Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID). EDYN hľadá nových partnerov v Európe, aby podporil pokračovanie, rozvoj a rast organizácie. Ako povedala úradujúca administrátorka USAID Margot Ellis:Ak si myslíte, že to, čo nás spája, je silnejšie, ako to, čo nás rozdeľuje – EDYN je pre vás.”

Viac..  Miriam Lexmann o rómskom holokauste: Nezabúdajme na tieto hrôzy. Hovorme o nich, iba tak dokážeme, aby sa dejiny neopakovali

Bývalá ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová a senátor Dan Sullivan zdôraznili vo svojich príhovoroch rolu mladých ľudí v obnovovaní a oživovaní transatlantického partnerstva, ktoré môže pomôcť zvrátiť demokratický úpadok v regióne. Bývala ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová zdôraznila, že „EDYN považuje za skvelý model, z ktorého môžeme čerpať a dúfa, že ďalšie európske krajiny ho podporia a pomôžu mu rásť“. Senátor Dan Sullivan vyjadril silný záväzok Spojených štátov amerických: “Viete, že v Spojených štátoch amerických budete mať vždy podporu. Zdieľame vašu víziu Európy, ktorá je zjednotená, slobodná a v mieri.”

Slovensko bude hostiť sídlo organizácie EDYN. „Zatiaľ čo bojujeme s výzvami, ktoré máme doma, je pre mňa ako pre ministra zahraničných vecí dôležité, aby sa naša krajina angažovala aj v zahraničí. Slovensko podporuje integračné procesy v krajinách nášho širšieho susedstva, hlási sa k spoločným hodnotám a princípom na celom svete a odsudzuje nahlas tých, ktorí ich porušujú, či už je to Čína, Venezuela, Rusko, či Bielorusko” dodal Ivan Korčok, Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Výkonný tím EDYN v Bratislave bude riadiť medzinárodné programy a bude úzko spolupracovať s organizačnými celkami EDYN v jednotlivých krajinách, členmi správnej rady a volenej rady EDYN.

O mam

Avatar