priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada EÚ pre životné prostredie: Klimatická reforma, zachovanie biodiverzity a ochrana opeľovačov

Klimatická reforma EÚ, zachovanie biodiverzity a ochrana opeľovačov dominujú diskusiám na neformálnej Rade ministrov životného prostredia členských štátov EÚ, ktorá sa koná v slovinskom meste Kranj. Slovenskú delegáciu na stretnutí vedie štátny tajomník ministerstva životného prostredia (MŽP) Juraj Smatana.

Vlajkovou loďou klimatickej politiky EÚ je systém obchodovania s emisnými kvótami (EÚ ETS), ktorý je oproti minulosti oveľa ambicióznejší. Počíta so znížením emisií skleníkových plynov z pôvodných -43 % na -61 %. Systém doteraz zahŕňal emisne najnáročnejšie priemyselné podniky, ale od roku 2023 sa má rozšíriť o sektor námornej dopravy a od roku 2026 aj o podsystém pre sektory budov a cestnú dopravu. Štátny tajomník Juraja Smatana na stretnutí informoval, že Slovensko bude v tejto súvislosti požadovať ďalšie analýzy vplyvov na hospodárstvo. „Na ministerstve životného prostredia podporujeme ambiciózne klimatické ciele. Zároveň si však uvedomujeme, že každá krajina má odlišnú štartovaciu pozíciu. Preto podporujeme opatrenia, ktoré sú spravodlivé a férové aj k energeticky citlivejším krajinám,“ zdôraznil Juraj Smatana. Pre Slovensko je dôležitou správou navýšenie Modernizačného fondu o 2,5 % a rozšírenie jeho prioritných investícií aj o obnoviteľne zdroje pre výrobu tepla.

So zmenou klímy úzko súvisí aj hrozba straty biodiverzity. MŽP považuje za dôležité prepojenie novej Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy a Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Obzvlášť v prípade včely medonosnej, ktorá je najvýznamnejším opeľovačom a potrebuje diverzifikovanú a zdravú krajinu, s dostatkom pestrej potravy. Slovensko plne podporuje ochranu opeľovačov a iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače, vrátane ich komplexného monitoringu. „Pre nás je absolútne kľúčová úzka spolupráca s agrorezortom pri zabezpečení udržateľného poľnohospodárstva a zdravého životného prostredia,“ uzavrel Juraj Smatana.

Viac..  Martin Hojsík: Moje obavy o osud novely zákona o ochrane prírody sa potvrdili

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Najnovší diel VIDÍME SA s Michalom Wiezikom

„S biodiverzitou máme obrovský problém celosvetovo aj na celoeurópskej úrovni, hovoríme o strate biodiverzity,” pripomína Michal …