priemysel
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Balík zelených opatrení EK nesmie ísť podľa zamestnávateľov na úkor domáceho priemyslu

Balík zelených opatrení Fit for 55 z dielne Európskej komisie nesmie ísť na úkor domáceho priemyslu, objemu investícií či počtu pracovných miest. Takto na návrh legislatívnych návrhov v oblasti klímy a energetiky, ktorých hlavným cieľom je dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, reagujú zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Firmy však zároveň v zverejnenej tlačovej správe dodávajú, že spoločný európsky cieľ podporujú a sú pripravení zaň prevziať svoj podiel zodpovednosti.

Najväčšie slovenské podniky zdôrazňujú nevyhnutnosť realizovať túto transformáciu nákladovo efektívnymi opatreniami, ktoré nielenže zabezpečia zelenú Európu, ale zároveň nepovedú k odlevu investícií, výroby, pracovných miest a v konečnom dôsledku uhlíkových emisií do tretích krajín s laxnejším pravidlami v oblasti životného prostredia. Faktom totiž podľa nich je, že Európa sa podieľa na globálnych emisiách skleníkových plynov len 8 %.

Zvyšovanie ambícií únie v oblasti klímy pri neadekvátnej alebo žiadnej súčinnosti ostatných kontinentov vedie podľa RÚZ k prehlbovaniu nerovnosti hospodárskej súťaže pre slovenské fabriky v porovnaní s ich konkurenciou a zvyšuje potrebu ochrany pred rizikom tzv. carbon leakage. „Z tohto pohľadu sú ešte niektoré návrhy komisie nedopracované a mnohé z nich by boli dosiahnuteľné iba za cenu enormných nákladov a negatívnych dopadov na podniky a niektoré skupiny občanov. Bude potrebné ich zosúladiť so zásadami cenovej výkonnosti a subsidiarity,” upozorňuje prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Viac..  Martin Hojsík: Klimatická kríza klope na dvere

Balík návrhov „Fit for 55“ predstavuje kľúčovú klimatickú reformu, ktorá priamo určí budúcnosť a priebeh zelenej transformácie Európy. Celkovo obsahuje 18 dokumentov, z toho 15 legislatívnych návrhov, vrátane sprísnenia a rozšírenia systému EÚ na obchodovanie s emisiami, zavedenia mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach, revízie smerníc o zdaňovaní energie, o energetickej účinnosti a o obnoviteľných zdrojov energie, vyššej energetickej efektívnosti, či rýchlejšieho zavádzania nízkoemisnej dopravy a infraštruktúry na jej podporu a podobne.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel o roku 2021: EÚ dokázala veľa dôležitého, ale nepodarilo sa jej posilniť svoje geopolitické postavenie vo svete

Európskej únii sa v roku 2021 podarilo urobiť veľa dôležitých krokov v boji proti pandémii …