lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

 EMA preskúma protizápalový prípravok RoActemra pre pacientov s ťažkou formou COVID-19


Európska lieková agentúra (EMA) začala skúmať protizápalový prípravok RoActemra (tocilizumab) s cieľom rozšíriť jeho použitie na liečbu dospelých pacientov hospitalizovaných s ťažkou formou ochorenia COVID-19, ktorých už liečia kortikosteroidmi, potrebujú kyslíkovú podporu, alebo sú napojení na pľúcnu ventiláciu. Prípravok RoActemra sa považuje za potenciálne liečivý vďaka svojej schopnosti blokovať pôsobenie interleukínu-6, čo je látka produkovaná organizmom v reakcii na zápal, ktorý hrá dôležitú úlohu pri ochorení COVID-19, uviedla EMA v pondelok.

Výbor pre humánne liečivé prípravky (CHMP) pôsobiaci v rámci EMA urýchlene posúdi dáta predložené v žiadosti a rozhodne, či má byť povolené rozšírenie indikácie. Súčasťou posudzovania budú štyri rozsiahle randomizované štúdie o pacientoch hospitalizovaných s ťažkou formou ochorenia COVID-19. Výbor svoje stanovisko spolu s prípadnými požiadavkami na ďalšie štúdie a dodatočné sledovanie bezpečnosti predloží Európskej komisii (EK). Tá vydá konečné právne záväzné rozhodnutie, ktoré bude platiť vo všetkých členských štátoch. EMA očakáva, že o výsledkoch hodnotenia bude informovať v polovici októbra, pokiaľ nebude treba poskytnúť dodatočné informácie.

Viac..  Zákaz ochutených zahrievaných tabakových výrobkov nadobudol platnosť v celej EÚ

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

EK: COVID-19 v niektorých sektoroch a počas pandémie ako choroba z povolania

Európska komisia (EK) prijala upravené Odporúčanie o chorobách z povolania. V ňom členským štátom odporúča, …