migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

I. Brocková: Slovensko aktívne a flexibilne reaguje na globálne krízy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 24. augusta 2021 na odbornom vzdelávacom seminári Európskej migračnej siete informovala odbornú verejnosť na Slovensku o zahraničnej politike SR na pomoc zraniteľnej populácii vo svete. Spoločne s panelistami Jánom Orlovským, predsedom Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, a Zuzanou Vatráľovou, vedúcou kancelárie Medzinárodnej organizácie OSN pre migráciu (IOM) na Slovensku, sa zaoberali aktuálnymi otázkami migračných politík, medzivládnej a európskej spolupráce, kľúčovej úlohy medzinárodných humanitárnych a rozvojových organizácií a efektívnej rozvojovej spolupráce.

Slovenská zahraničná politika je principiálne založená na univerzálnych hodnotách a zásadách, akými sú sloboda, pluralitná demokracia, ľudské práva, spravodlivosť, dôstojnosť, solidarita, trhová ekonomika a mierové spolunažívanie národov. Štátna tajomníčka Ingrid Brocková uviedla, že „Slovenská republika sa za posledných osemnásť rokov plnohodnotne začlenila do medzinárodného spoločenstva vyspelých krajín, ktoré tieto hodnoty ochraňujú nie len v domácom prostredí, ale prijímajú na seba zodpovednosť tieto hodnoty podporovať aj v zahraničí. Aj v rozvojových krajinách, ktoré mali menšie šťastie a horšie predpoklady pre stabilný a udržateľný rozvoj”.

Jedným zo štyroch cieľov rozvojovej spolupráce SR je práve znižovanie chudoby a riešenie príčin migrácie prostredníctvom tvorby pracovných miest, podpory potravinovej bezpečnosti, rozvoja ľudského kapitálu, a zvyšovaním ekonomickej a sociálnej odolnosti komunít. Rozvojová spolupráca SR je aktívna vo všetkých regiónoch zasiahnutých migráciou do Európy – na západnom Balkáne, Blízkom východe, v severnej a strednej Afrike. Na tento účel Slovenská republika vynaložila od roku 2015 v dotknutých krajinách približne 38 miliónov eur. Počas mimoriadnych humanitárnych situácií tiež Slovensko prispieva k zlepšovaniu situácie v azylových zariadeniach v tranzitných krajinách, akými sú v súčasnosti napríklad Grécko, Litva a Ukrajina.

Viac..  J. Viskupič: Samosprávne kraje sú pripravené prispieť k rýchlemu a efektívnemu čerpaniu eurofondov

Rozvojová spolupráca SR sa riadi Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR, ktorá je výsledkom inkluzívneho národného procesu prípravy a je účinná päť rokov. Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc má niekoľko foriem a nástrojov definovaných stratégiou a pri ich uplatňovaní sa dbá na záujmy Slovenskej republiky a na rozvojové potreby, ktoré identifikuje samotná prijímajúca krajina. Spolupráca sa realizuje aj na multilaterálnej a európskej úrovni, ako aj vo viacstrannom formáte s inými donorskými krajinami. Strategickým partnerom rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR sú mimovládne rozvojové organizácie na Slovensku, ktoré sa tiež zaslúžili za postupný rozvoj a zefektívňovanie rozvojovej spolupráce SR.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková tiež zodpovedala otázky verejnosti v oblasti programovania rozvojovej spolupráce do krajín kľúčových pri manažovaní pôvodu alebo tranzitu nepravidelnej migrácie, a tiež v oblasti rozvoja partnerstiev so súkromným sektorom pri poskytovaní rozvojovej spolupráce SR.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Zatkli približne 30 ľudí, ktorí pašovali migrantov do Európskej únie

Polícia v Albánsku, Grécku a Taliansku zatkla približne tri desiatky ľudí obvinených z pašovania stoviek …