Projekty spoločného európskeho záujmu môžu získať podporu z eurofondov

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra na podporu výskumno-vývojovej a inovačnej fázy projektov, ktoré sú súčasťou projektu spoločného európskeho záujmu European Battery Innovation (IPCEI EuBatIn). Na výzvu sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie vo výške 50 mil. eur. Rezort hospodárstva podľa jeho vyjadrení prostredníctvom vyhlásenej výzvy podporuje projekty spoločného európskeho záujmu, ktoré umožňujú spájať vedomosti, odborné znalosti, finančné zdroje a hospodárske subjekty.

Nenávratné finančné príspevky sú určené pre projekty s činnosťami spadajúcimi do výskumno-vývojovej a inovačnej fázy notifikovaného IPCEI projektu, príp. jej časti, pričom žiadateľ nepožiadal o finančnú podporu z iného verejného zdroja. Ďalšou podmienkou získania príspevku je súlad projektu so stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) a jeho realizácia v niektorej z domén inteligentnej špecializácie, ktorými sú dopravné prostriedky pre 21. storočie, priemysel pre 21. storočie, digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie či zdravé potraviny a životné prostredie.

Viac..  Turizmus v EÚ sa vlani priblížil k predpandemickým úrovniam

Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 29. októbra 2021, uzávierky ďalších kôl sú v dvojmesačnom intervale. Výzva je vyhlásená ako otvorená, jej uzavretiu príde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Univerzitná nemocnica Bratislava môže čerpať eurofondy v hodnote až 18,5 mil. eur

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) môže vďaka projektu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý predstavuje pomoc …

Consent choices