skola
PHOTO: © European Union.

Základné a stredné školy sa môžu zapojiť do súťaže Európsky deň jazykov – Jazyky okolo nás

Základné a stredné školy sa môžu zapojiť do súťaže Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Informoval o tom Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) na svojom webe. Súťažiť môžu vo výtvarnej, literárnej a audiovizuálnej kategórií. Stredné školy sa môžu navyše prihlásiť do osobitnej kategórie zameranej na diskusiu. Do súťaže sa môžu školy prihlásiť cez on-line prihlasovací formulár do 15. októbra. Súčasťou prihlášky je aj Súhlas so zapojením sa do súťaže zo strany riaditeľa školy ako štatutárneho zástupcu školy, Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov a tiež Vyhlásenie o autorstve. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční najneskôr 22. novembra.

Do výtvarnej kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok výtvarného charakteru, napríklad maľbu, koláž či komiks. V literárnej kategórii privítajú príspevky literárneho charakteru ako je esej, poviedka či báseň, s tým, že dĺžka príspevku nesmie prekročiť tri normostrany. Video, krátky animovaný film alebo iný príspevok audiovizuálneho charakteru môžu školy zaslať do audiovizuálnej kategórie. Dĺžka príspevku však nesmie presiahnuť päť minút. Do poslednej štvrtej kategórie sa môžu prihlásiť len stredné školy a vyššie ročníky gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Školy sem prihlásia ľubovoľný príspevok na tému jazykov, ktorý je výsledkom diskusie zaregistrovanej na platforme COFE – Konferencia o budúcnosti Európy pod témou Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. ŠPÚ upozornilo, že diskusia musí spĺňať pravidlá a podmienky konferencie a zároveň byť riadne zaregistrovaná na platforme konferencie.

Viac..  Ivan Štefanec: Členovia Bielej légie boli vyznamenaní Cenou J. M. Hurbana

Príspevky bude v každej kategórií hodnotiť komisia zložená z minimálne troch členov. Hodnotiace komisie sú tvorené zo zástupcov Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, členov ŠPÚ v Bratislave a vybraných zástupcov partnerských jazykových inštitútov. Príspevky budú hodnotiť podľa obsahu a naplnenia cieľov a tiež či obsahuje opis tvorby príspevku informácie o využití jednotlivých jazykov. Porota zhodnotí aj tvorivosť, teda či je príspevok kreatívny, inovatívny a pútavo spracovaný. Víťazí v príslušných cieľových skupinách v jednotlivých kategóriách získajú poukážku na nákup cudzojazyčnej literatúry v hodnote 300 eur. V osobitnej kategórii získa najlepší príspevok balíček obsahujúci hodnotné promo predmety pre každého účastníka diskusie.

ŠPÚ vyhlásil súťaž spolu so Zastúpením Európskej komisie a Kanceláriou Generálneho riaditeľstva pre preklad.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

EUSPA vyhlasuje súťaž #myEUspace, vesmír príležitostí pre inovácie a podnikateľov v EÚ

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) vyhlasuje súťaž #myEUspace. Prostredníctvom súťaže o ceny sa …