Dúhová vlajka, LGBTIQ. PHOTO: ©European Union 2020

Manželstvá a partnerstvá osôb rovnakého pohlavia by sa mali uznávať v celej EÚ


EÚ by mala odstrániť všetky prekážky, ktorým čelia LGBTIQ ľudia pri uplatňovaní svojich základných práv, tvrdia poslanci Európskeho parlamentu.

V uznesení o právach LGBTIQ osôb v EÚ (prijatom 387 hlasmi za, 161 proti a 123 sa zdržalo hlasovania) Európsky parlament zdôrazňuje, že títo občania by mali mať možnosť plne uplatňovať svoje práva vrátane práva na voľný pohyb všade v Únii. V uznesení sa uvádza, že manželstvá alebo registrované partnerstvá uzavreté v jednom členskom štáte by sa mali uznávať vo všetkých členských štátoch jednotným spôsobom a s manželmi a partnermi rovnakého pohlavia by sa malo zaobchádzať rovnako, ako s ich partnermi opačného pohlavia.

V nadväznosti na rozsudok Európskeho súdneho dvora “Coman & Hamilton”, v ktorom sa konštatovalo, že ustanovenia o “manželoch” v smernici o voľnom pohybe sa vzťahujú aj na páry rovnakého pohlavia, by Komisia mala podniknúť kroky na presadzovanie práva voči Rumunsku, kde vláda neaktualizovala vnútroštátne právne predpisy tak, aby zohľadňovali tento rozsudok, žiadajú poslanci EP.

Uznesenie tiež vyzýva všetky krajiny EÚ, aby akceptovali dospelých uvedených v rodnom liste dieťaťa ako jeho zákonných rodičov. Vo všeobecnosti poslanci EP chcú, aby dúhové rodiny mali rovnaké právo na zlúčenie rodiny ako páry opačného pohlavia a ich rodiny. Zabezpečiť, aby sa deti nestali osobami bez štátnej príslušnosti, keď sa ich rodiny sťahujú medzi členskými štátmi. Poslanci EP tvrdia, že s rodinami by sa malo zaobchádzať rovnako v celej EÚ.

Viac..  Spojené kráľovstvo chce prepísať obchodnú dohodu, EÚ to označuje za nezákonné

Na záver poslanci berú na vedomie diskrimináciu, ktorej čelia komunity LGBTIQ v Poľsku a Maďarsku. Parlament vyzýva na ďalšie opatrenia EÚ (konania o porušení právnych predpisov, súdne opatrenia a rozpočtové nástroje) voči týmto krajinám.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

les, strom

Slovensko dostalo európske uznanie za lesnícku legislatívu

Slovensko patrí z pohľadu lesníctva a lesníckej legislatívy medzi uznávané krajiny EÚ. Vyplýva to zo …