nabijacky
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia navrhuje univerzálnu nabíjačku pre elektronické zariadenia

Komisia podniká dôležitý krok proti odpadu z elektrických a elektronických zariadení (e-waste) a komplikáciám pre spotrebiteľov spôsobeným prevalenciou rôznych, nekompatibilných nabíjačiek elektronických zariadení. Roky spolupráce s priemyslom na dobrovoľnom základe priniesli za posledné desaťročie zníženie počtu nabíjačiek mobilných telefónov z 30 na 3, nepodarilo sa však dosiahnuť komplexné riešenie. Komisia teraz predkladá legislatívny návrh s cieľom stanoviť spoločné riešenie nabíjania všetkých vhodných zariadení.

Návrhom revidovanej smernice o rádiových zariadeniach sa budú harmonizovať nabíjacie porty a technológia rýchlonabíjania: USB-C sa stane štandardným portom pre všetky smartfóny, tablety, fotoaparáty, slúchadlá, prenosné reproduktory a prenosné herné konzoly. Komisia okrem toho navrhuje oddeliť predaj nabíjačiek od predaja elektronických zariadení. Zlepšia sa tým podmienky pre spotrebiteľov a zníži sa environmentálna stopa súvisiaca s výrobou a likvidáciou nabíjačiek, čím sa podporí zelená a digitálna transformácia.

Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek, v tejto súvislosti uviedla: „Európski spotrebitelia boli dostatočne dlho frustrovaní nekompatibilnými nabíjačkami, ktoré sa im hromadili v zásuvkách. Výrobné odvetvie malo dosť času na to, aby prišlo s vlastnými riešeniami. Teraz je načase prijať legislatívne opatrenia pre univerzálnu nabíjačku. Ide o dôležitý prínos pre našich spotrebiteľov a životné prostredie a je to v súlade s našimi zelenými a digitálnymi ambíciami.“

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh dodal: „Nabíjačky slúžia na nabíjanie všetkých našich najdôležitejších elektronických zariadení. S rastúcim počtom zariadení sa predáva čoraz viac nabíjačiek, ktoré nie sú vzájomne zameniteľné či nevyhnutné. S tým skoncujeme. Vďaka nášmu návrhu budú môcť európski spotrebitelia používať jednu nabíjačku pre všetku svoju prenosnú elektroniku, čo je dôležitý krok k zvýšeniu komfortu a zníženiu množstva odpadu.“

Komisia navrhuje:

  • Harmonizovaný nabíjací port elektronických zariadení: štandardným portom bude USB-C, ktorý spotrebiteľom umožní nabíjať zariadenia tou istou nabíjačkou USB-C bez ohľadu na značku zariadenia.
  • Harmonizovanú technológiu rýchlonabíjania: pomôže zabrániť tomu, aby rôzni výrobcovia neoprávnene obmedzovali rýchlosť nabíjania, a pomôže zabezpečiť, aby bola rýchlosť nabíjania rovnaká pri používaní akejkoľvek kompatibilnej nabíjačky pre zariadenie.
  • Oddelenie predaja nabíjačky od predaja elektronického zariadenia: spotrebitelia si budú môcť kúpiť nové elektronické zariadenie bez novej nabíjačky. Tým sa obmedzí počet nedobrovoľne zakúpených nabíjačiek či počet nepoužívaných nabíjačiek. Odhaduje sa, že znížením výroby a likvidácie nových nabíjačiek sa množstvo elektroodpadu zníži o takmer tisíc ton ročne.
  • Lepšiu informovanosť spotrebiteľov: výrobcovia budú musieť poskytnúť relevantné informácie o účinnosti nabíjania vrátane informácií o výkone, ktorý si zariadenie vyžaduje, a či podporuje rýchlonabíjanie. Spotrebitelia tak ľahšie zistia, či ich existujúce nabíjačky spĺňajú požiadavky ich nového zariadenia, alebo im to pomôže pri výbere kompatibilnej nabíjačky. Spolu s ostatnými opatreniami by to pre spotrebiteľov znamenalo, že si nebudú musieť zakaždým kupovať nové nabíjačky a usporia 250 miliónov eur za nákupy nabíjačiek, ktoré nepotrebujú.
Viac..  EÚ: Francúzsko a Španielsko tlačia na zmeny pravidiel týkajúcich sa cien energií

Preskúmanie smernice o rádiových zariadeniach je súčasťou širšieho opatrenia Komisie zameraného na udržateľnosť výrobkov, najmä elektroniky na trhu EÚ, na ktoré sa zameria pripravovaný návrh o udržateľných výrobkoch.

Ďalšie kroky

Dnešný návrh revidovanej smernice o rádiových zariadeniach bude musieť prijať riadnym legislatívnym postupom (spolurozhodovanie) Európsky parlament a Rada. Prechodné obdobie 24 mesiacov od dátumu prijatia poskytne výrobnému odvetviu dostatok času na prispôsobenie sa pred začatím uplatňovania.

Na zavedenie univerzálnej nabíjačky, je potrebná úplná interoperabilita na oboch stranách kábla: elektronickom zariadení i vonkajšom zdroji napájania. Dnešným návrhom sa dosiahne interoperabilita na strane zariadenia, ktorá je oveľa väčšou výzvou. Interoperabilita vonkajšieho zdroja napájania sa bude riešiť v rámci preskúmania nariadenia Komisie o ekodizajne, ku ktorému sa pristúpi neskôr v tomto roku, aby bolo možné zosúladiť nadobudnutie účinnosti uvedeného nariadenia s dnešným návrhom.

Kontext

V roku 2020 bolo v EÚ predaných približne 420 miliónov mobilných telefónov a iných prenosných elektronických zariadení. V priemere spotrebitelia vlastnia približne tri nabíjačky mobilných telefónov, z ktorých pravidelne používajú dve. Napriek tomu 38 % spotrebiteľov uvádza, že sa aspoň raz ocitli v situácii, keď si nemohli nabiť svoj mobilný telefón, pretože nabíjačky, ktoré mali k dispozícii, neboli kompatibilné. Situácia je nielen nevyhovujúca, ale pre spotrebiteľov aj drahá, keďže ročne vynakladajú približne 2,4 miliardy eur na samostatné nabíjačky, ktoré sa nepredávajú spolu s elektronickými zariadeniami. Podľa odhadov až 11 000 ton elektroodpadu (e-waste) každoročne pripadne na vyhodené a nepoužívané nabíjačky.

Komisia reaguje na problémy spotrebiteľov a výzvy pre životné prostredie tým, že od roku 2009 podporuje spoločné riešenie nabíjania pre mobilných telefónov a podobných elektronických zariadení. Komisia najprv v roku 2009 sprostredkovala dobrovoľnú dohodu výrobného odvetvia, ktorá viedla k prijatiu prvého memoranda o porozumení a viedla k zníženiu počtu existujúcich riešení nabíjania mobilných telefónov na trhu z 30 na 3. Po uplynutí platnosti memoranda v roku 2014 nebol nový návrh z marca 2018 považovaný za uspokojivý, ani z hľadiska nájdenia spoločného riešenia nabíjania, ani z hľadiska vytvorenia lepších podmienok pre spotrebiteľov, ani zníženia množstva elektroodpadu.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

mobil

Prieskum Eurobarometra: Európania a elektronická komunikácia v EÚ

Komisia uverejnila výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometra o elektronických komunikáciách v EÚ. Prieskum prebiehal od novembra do …