znecistenie ovzdusia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia otvorila verejnú konzultáciu o čistejšom ovzduší


Európska komisia vo štvrtok otvorila verejnú konzultáciu o revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa kvality okolitého ovzdušia. Cieľom revízie je lepšie zosúladiť normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia s novými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a posilniť ustanovenia o monitorovaní, modelovaní a plánoch kvality ovzdušia s cieľom pomôcť miestnym orgánom dosiahnuť čisté ovzdušie.

V EÚ kvôli znečistenému ovzdušiu predčasne zomiera 400 000 ľudí ročne. Zdravotné a hospodárske náklady znečistenia ovzdušia v dôsledku stratených pracovných dní, zdravotnej starostlivosti, straty výnosov plodín a škôd na budovách stoja v EÚ približne 330 až 940 miliárd EUR ročne. Revízia pravidiel prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia a k zníženiu počtu predčasných úmrtí. Zo správy Európskej environmentálnej agentúry o stave kvality ovzdušia v Európe, ktorá bola uverejnená tento týždeň, vyplynulo, že znečistenie ovzdušia je vo väčšine členských štátov EÚ stále príliš vysoké. Verejná konzultácia, ktorá sa vo štvrtok začala, bude 12 týždňov do 16. decembra 2021.

Viac..  Michal Wiezik o recepte proti suchu: Zadržať vodu v krajine. VIDEO

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

pole

Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

Európska komisia spustila online verejnú konzultáciu o vypracovaní možného právneho predpisu o zdraví pôdy. Cieľom návrhu je špecifikovať …