Lajcak
Pózovanie vlády a Európskej komisie pre médiá pred spoločným zasadnutím. PHOTO: archív MZV.

Sloboda a pluralita médií: Spustenie projektu monitorovania vlastníctva médií


Európska komisia spustila nový systém na monitorovanie vlastníctva médií podporovaných z európskych fondov – Euromedia Ownership Monitor.

Monitor koordinovaný Univerzitou Paris Lodron v Salzburgu poskytne databázu, ktorá obsahuje informácie o vlastníctve médií v jednotlivých krajinách, bude systematicky hodnotiť príslušné právne rámce a identifikovať možné riziká pre transparentnosť vlastníctva médií. Tento nový nástroj bude informovať o politických a regulačných hodnoteniach a iniciatívach zameraných na podporu slobody a plurality médií. Presne určí, kde je vlastníctvo médií, zviditeľní potenciálne problémy s koncentráciou, a tým zvýši pochopenie mediálneho trhu.

Európska únia podporí projekt sumou 1 milión eur a bude trvať do septembra 2022. Príjemcovia tohto pilotného projektu boli vybraní na základe výzvy na predkladanie návrhov so zameraním na zainteresované strany pracujúce v oblasti slobody médií a pluralizmu na európskej, regionálnej a miestnej úrovni. V najbližších týždňoch zverejní Európska komisia druhú výzvu na predkladanie návrhov.

Viac..  Ivan Štefanec: Zdanlivá internetová anonymita priniesla nové neduhy

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska únia podporuje slobodné a nezávislé médiá

Európska komisia zaujala jasné stanovisko k ochrane novinárov a nezávislosti médií: Ostatné roky sa v …