Departure ceremony of the Connecting Europe Express. PHOTO: © European Union, 2021

Vlak Connecting Europe Express dorazil po 20 000 km cesty do svojej cieľovej destinácie

Špeciálny európsky vlak Connecting Europe Express vo štvrtok dorazil na vlakovú stanicu v Paríži, ktorá je konečnou zastávkou jeho cesty naprieč Európou. Tá trvala 36 dní, zo západu na východ, zo severu na juh a dokonca viedla aj k susedom mimo EÚ. Tento vlak bol predstavený pri príležitosti Európskeho roka železníc 2021 a jeho cieľom bolo zvýšiť informovanosť verejnosti o výhodách železničnej dopravy, ako i súvisiacich aktuálnych výzvach. Vlak mal viac ako 120 zastávok, prešiel 26 krajinami vrátane Slovenska, 33 hraničnými priechodmi a cestoval po troch rôznych rozchodoch koľají.

Štvrtkové sprievodné podujatie v Paríži bolo príležitosťou predstaviť prvé závery vyvodené z tejto jedinečnej cesty vlaku Connecting Europe Express:

1)      základnou požiadavkou na to, aby železnice mohli maximálne využiť svoj potenciál, je skutočne cezhraničná, moderná a kvalitná železničná infraštruktúra – je potrebné spoločne dosiahnuť dokončenie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)

2)      je potrebné lepšie riadiť existujúcu infraštruktúru a zvýšiť jej kapacity, k čomu má prispieť i digitalizácia

3)      existuje potreba väčšej celoeurópskej koordinácie, spoločných požiadavok a posilnenia jednotného európskeho železničného priestoru

4)      železnice sa musia stať atraktívnejšími, aby bolo viac ľudí a podnikov motivovaných k výberu železničnej dopravy

Viac..  DiscoverEU: Prihlásiť sa môže 35 000 mladých ľudí, ktorí získajú bezplatný cestovný poukaz

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Iniciatíva DiscoverEU ponúka 35 000 vlakových cestovných poukazov pre mladých ľudí

Komisia zverejnila jesennú výzvu v rámci iniciatívy DiscoverEU, vďaka ktorej získa 35,000 mladých ľudí vlakový …

Consent choices