hajsel
Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: European Union 2021.

Robert Hajšel: Nielen EÚ, ale aj Vláda musí pomôcť ľuďom s účtami za energie

Aj keď prechod k obnoviteľným zdrojom energie a zvýšenie energetickej účinnosti je z dlhodobého hľadiska iste najlepším spôsobom ako nielen znížiť emisie skleníkových plynov, ale aj ako predchádzať takýmto cenovým šokom energií v budúcnosti, vzniknutú situáciu musíme riešiť teraz. Vo viacerých kútoch EÚ budú mať už túto zimu ľudia na výber, či zaplatia účty za plyn a elektrinu alebo či si nakúpia lieky alebo sa poriadne najedia. Do tzv. energetickej chudoby môže padnúť až 80 miliónov Európanov. To je absolútne zlyhanie energetickej politiky EÚ.

Je jasné, že hlavná ťarcha, ako pomôcť tým najzraniteľnejším leží na pleciach národných vlád a aj slovenská vláda má na to k dispozíciii obrovské peniaze zo zdrojov únie, aj samotná EÚ musí tentoraz rýchlo reagovať. A to oveľa rýchlejšie ako to bolo v prípade prepuknutia kovidu, keďže zima klope na dvere a ľudia potrebujú účinné riešenia hneď. V rámci môjho vystúpenia na rokovaní pléna v Štrasburgu som predložil viacero návrhov, čo by sme mali na úrovni EÚ urobiť a ako by sme mohli pomôcť aj samotným vládam. Tu spomeniem aspoň niektoré:

➡️ Veľké výnosy z obchodovania s emisnými povolenkami v rámci systému ETS by sa mali využiť najmä na boj proti energetickej chudobe. Musíme umožniť štátom, aby tieto výnosy, ktoré v poslednom čase veľmi rástli, keďže rástla aj cena povoleniek, využili na kompenzácie pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov

➡️ Musíme znížiť závislosť na dovoze fosílnych palív, najmä zemného plynu a je jedno, z akého zdroja sú, tu nejde len o Rusko. Závislosť od dovozu plynu môžeme znížiť podporou domácej produkcie nízkouhlíkových plynov ako je biometán alebo vodík a priblíži nás to zároveň k plneniu naších dekarbonizačných cieľov.

Viac..  Systém minimálneho príjmu v EÚ: Zvýšenie podpory, dostupnosti a začlenenia

➡️ Musíme posilniť našu energetickú bezpečnosť, t.j. zvýšiť naše rezervy plynu
v zásobníkoch, a to tým, že to budeme priamo požadovať aj od všetkých štátov a obchodníkov s plynom na našom trhu. Dostatočné zásoby plynu by mali byť poistkou proti prílišnému rastu cien aj do budúcnosti.

➡️ Pokiaľ ide o zvyšujúce sa ceny elektrickej energie, tu si treba priznať, že to nie je spôsobené iba prepojenosťou cien za plyn, ale ukazuje sa, že aktuálny odchod od jadra napríklad v Nemecku nebol asi najlepším riešením. Jadro neprispieva k produkcii CO2 a jeho náhrada obnoviteľnými zdrojmi na báze slnka a vetra je veľmi nespoľahlivá. Potom dochádza k paradoxom, že elektrinu treba vyrábať v uhoľných elektrárňach, čo len zvyšuje ceny emisných povoleniek a prispieva k strmému rastu cien. Aj keď mnohí jadro odmietajú, v štátoch ako Slovensko by bolo chybou sa ho rýchlo vzdávať.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Europoslanec Robert Hajšel žiada Brusel o pomoc pre Banskú Štiavnicu

Slovenský europoslanec Robert Hajšel (SMER-SD) inicioval list poslancov EP adresovaný Komisárke EÚ pre kohéziu a …

Consent choices