komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Plán obnovy a odolnosti: EK posiela Slovensku predbežné financovanie 822,7 milióna eur

Európska komisia dnes vyplatila Slovensku 822,7 milióna eur v rámci predbežného financovania podľa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ide o 13 % celkových finančných prostriedkov, ktoré má krajina pridelené v rámci tohto mechanizmu. Sprístupnenie predbežného financovania pomôže odštartovať kľúčové investičné a reformné opatrenia uvedené v slovenskom pláne obnovy.

Slovensko má v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti získať granty v celkovej výške 6,3 miliardy eur. Vyplatenie ďalších prostriedkov Komisia schváli po zrealizovaní investícií a reforiem uvedených v slovenskom pláne obnovy. Dnešná platba nasleduje po úspešnom zavŕšení prvej úverovej operácie v rámci nástroja NextGenerationEU. Komisia plánuje získať do konca roka dlhodobé finančné prostriedky v celkovej výške 80 miliárd eur, ktoré doplnia krátkodobé poukážky EÚ na financovanie prvých platieb plánovaných pre členské štáty v rámci programu NextGenerationEU.

Prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, najdôležitejšieho nástroja NextGenerationEU, sa na podporu investícií a reforiem v celej EÚ poskytne až 800 miliárd eur (v bežných cenách). Slovenský plán je súčasťou bezprecedentnej koordinovanej reakcie EÚ na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Jej cieľom je riešiť spoločné európske výzvy, najmä zelenú a digitálnu transformáciu, a posilniť súdržnosť jednotného trhu.

Podpora transformačných investícií a reformných projektov

Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa na Slovensku budú financovať opatrenia, ktoré zásadne ovplyvnia slovenské hospodárstvo a spoločnosť. Ide napríklad o tieto projekty:

  • Podpora zelenej transformácie: Slovenský plán počíta so sumou 528 miliónov eur na financovanie rozsiahlej vlny rekonštrukcií budov, ktoré majú zlepšiť energetickú a ekologickú hospodárnosť najmenej 30 000 bytových jednotiek. Na podporu energetickej efektívnosti a inovačných technológií na dekarbonizáciu priemyslu sa poskytne 368 miliónov eur.
  • Podpora digitálnej transformácie: V pláne sa preinvestuje 102 miliónov eur na financovanie energeticky účinného superpočítača, ktorý bude slúžiť členom európskeho projektu vysokovýkonnej výpočtovej techniky, a do siete digitálnych centier, ktoré budú pomáhať digitalizovať podnikové procesy.
  • Posilnenie hospodárskej a sociálnej odolnosti: Suma 1,2 miliardy eur z plánu je určená na zlepšenie kvality a účinnosti služieb zdravotnej starostlivosti, a to aj prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich nemocníc a výstavby nových.
Viac..  V EÚ v roku 2021 vyrobili 3,6 milióna párov lyží a snowboardov

Vyjadrenia členov kolégia

Predsedníčka Ursula von der Leyenová povedala: „S potešením konštatujem, že Slovensko dostane prvú splátku z nástroja NextGenerationEU vo výške 822.7 milióna eur. Ide o dôležitý krok k zavedeniu opatrení uvedených v slovenskom 6,3-miliardovom pláne obnovy a odolnosti. Osobitne vítam investície a reformy na podporu obnoviteľnej energie, digitálnej pripravenosti podnikov a skvalitnenie vzdelávacích a zdravotných služieb. Budeme Slovensko v najbližších rokoch podporovať, aby sa mu podarilo svoj plán naplno využiť.“

Komisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn dodal: „Je skvelé, že prostriedky z Nástroja obnovy, ktoré získavame na finančnom trhu, sa promptne dostávajú do krajín EÚ. Priamo v praxi tak vidíme výsledky EÚ. Som si istý, že táto podpora sa čoskoro ukáže v zelených a digitálnych projektoch, ktoré Slovensko začína realizovať v prospech svojich občanov a našej spoločnej budúcnosti.“

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni uviedol: „Toto predbežné financovanie vo výške 822,7 milióna eur predstavuje ďalší krok v plnení plánu obnovy a odolnosti Slovenska, ktorý krajine v nadchádzajúcich rokoch prinesie granty v celkovej výške 6,3 miliardy eur. Ambiciózny plán Slovenska bude motorom zelenej a digitálnej transformácie. Pomôže zvýšiť investície do energie z obnoviteľných zdrojov, udržateľnej dopravy a dekarbonizácie priemyslu. Podporí aj reformy na zlepšenie vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a zároveň zabezpečí primeranosť dôchodkov a udržateľnosť dôchodkového systému.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Pre Plán obnovy je kľúčová spolupráca všetkých aktérov, zhodla sa rada vlády pre plán obnovy

Pre úspech plánu obnovy je dôležité zapojenie čo najväčšieho počtu aktérov, zhodli sa členovia Rady …

Consent choices