PESCO, vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Politika súdržnosti EÚ zohráva vedúcu úlohu pri obnove: 34 miliárd eur pre regióny a mestá

Komisia na tlačovej konferencii pri príležitosti odštartovania 19. Európskeho týždňa regiónov a miest 2021 bilancovala realizáciu Pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU). REACT-EU bol prvým nástrojom v rámci NextGenerationEU, ktorý poskytuje finančnú podporu členským štátom na obnovu. Na pomoc sa schválila suma 34,1 miliardy eur, z čoho 3,5 miliardy sa už vyplatilo, a to len za štyri mesiace.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Politika súdržnosti zohrala rozhodujúcu úlohu v najťažšej fáze pandémie a aj pri obnove EÚ je jedným z najdôležitejších faktorov. Nástroje politiky súdržnosti zabezpečujú občanom potrebné zdravotnícke vybavenie a zachraňujú malé podniky. Takisto rozhodujúcim spôsobom prispievajú k digitálnej a zelenej transformácii celej EÚ. S potešením konštatujem, že tieto vymoženosti sa dočkali aj uznania európskych občanov. Stredobodom úsilia členských štátov o obnovu musia zostať územia a ľudia.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit dodal: „Každé euro, ktoré vynaložíme prostredníctvom ESF, znamená investíciu do ľudí. Štrukturálne a kohézne fondy EÚ, a predovšetkým program REACT-EU, sú motorom obnovy po pandémii. Vďaka podpore zo zdrojov EÚ mohli podniky udržať pracovné miesta a ľuďom v najväčšej núdzi bolo možné dodávať potravinové balíčky. Je to solidarita EÚ v akcii. Som rád svedkom toho, ako sa investície do ľudí a obnovy vyplácajú.“

Len za štyri mesiace sa schválilo 86 % zdrojov REACT-EU vyčlenených na tento rok. Z nich sa 21,7 miliardy eur mobilizuje prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 12 miliárd prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a 410 miliónov prostredníctvom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Finančné prostriedky z REACT-EU dopĺňajú balík Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII), ktorý zmobilizoval 21 miliárd eur v reakcii na naliehavé hospodárske a spoločenské potreby sektorov najviac postihnutých pandémiou koronavírusu.

Konkrétne príklady solidarity EÚ

Ako konkrétne príklady podpory, ktorá ľuďom a podnikom plynula prostredníctvom REACT-EU, možno uviesť:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): V Portugalsku EFRR podporil nákup vakcín pre vyše polovicu obyvateľstva. V Slovinsku EFRR financoval inštaláciu nových IT systémov v zdravotníctve. V Českej republike EFRR financuje nákup nového zdravotníckeho vybavenia, a pomáha tak regiónom lepšie čeliť zdravotným krízam v budúcnosti. V Švédsku EFRR podporuje malé podniky pri realizovaní digitálnej transformácie. 
  • Európsky sociálny fond (ESF): Ľuďom vo všetkých členských štátoch sa poskytli školenia, odborná príprava a profesijné poradenstvo v snahe zvýšiť ich šance udržať si pracovné miesto alebo nájsť nové. V Taliansku podniky dostali dotácie na prijímanie žien a mladých ľudí do zamestnania. ESF takisto podporil služby finančného poradenstva a ubytovanie pre ľudí bez domova. 
  • Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD): Napríklad v Rakúsku a Rumunsku sa deťom v núdzi poskytli školské pomôcky. V Estónsku, vo Francúzsku, v Luxembursku a ďalších členských štátoch sa najodkázanejším ľuďom poskytovala potravinová pomoc, napríklad teplé pokrmy, ako aj základná materiálna pomoc, ako sú hygienické potreby.
Viac..  Európska centrálna banka podľa jej šéfky nebude na zvýšenú infláciu reagovať prehnane

Informovanosť o projektoch financovaných zo zdrojov EÚ rastie

Z výsledkov nového prieskumu Eurobarometra vyplýva, že podporu prostredníctvom politiky súdržnosti na obnovu občania jednoznačne vnímajú: 69 % respondentov vedelo o iniciatívach politiky súdržnosti v boji proti negatívnym vplyvom pandémie. Vo všeobecnosti štúdia ukazuje, že celková informovanosť o projektoch financovaných zo zdrojov EÚ rastie. Priemer EÚ dosiahol 41 %, čo je nárast o sedem percentuálnych bodov oproti situácii pred desiatimi rokmi. Z tých, ktorí vedia o projektoch financovaných Úniou, 80 % respondentov zastáva názor, že projekty majú pozitívny vplyv na regióny. 

Súvislosti

NextGenerationEU je dočasný nástroj obnovy v objeme približne 800 miliárd eur v bežných cenách na podporu obnovy Európy po pandémii koronavírusu a na pomoc pri budovaní zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy.

Iniciatíva REACT-EU je súčasťou nástroja NextGenerationEU a v priebehu rokov 2021 a 2022 sa z nej budú čerpať dodatočné finančné prostriedky vo výške 50,6 mld. eur (v bežných cenách) na programy politiky súdržnosti. Opatrenia sa zameriavajú na podporu odolnosti trhu práce, pracovných miest, MSP a rodín s nízkymi príjmami, ako aj na vytvorenie nadčasových základov zelenej a digitálnej transformácie a udržateľnej sociálno-ekonomickej obnovy. V snahe poskytnúť členským štátom maximálnu možnú pomoc sa zaviedli veľmi veľkorysé a pružné podmienky využívania týchto dodatočných zdrojov. Okrem iného sa pri tomto financovaní nepožaduje žiadne spolufinancovanie z vnútroštátnych zdrojov, čo znamená, že EÚ môže členským štátom, ktoré o to majú záujem, poskytnúť 100 % podporu. Výdavky možno financovať v rámci REACT-EU so spätnou účinnosťou od 1. februára 2020 do 31. decembra 2023. Po tom, ako Komisia prijala nové rozhodnutie o vlastných zdrojoch, ktoré jej umožnilo požičiavať si peniaze na finančných trhoch, plynula z REACT-EU 28. júna prvá platba v rámci nástroja NextGenerationEU.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

komisia

Plán obnovy a odolnosti: EK posiela Slovensku predbežné financovanie 822,7 milióna eur

Európska komisia dnes vyplatila Slovensku 822,7 milióna eur v rámci predbežného financovania podľa Mechanizmu na podporu …