hajsel
Robert Hajše, europoslanec /SD/. PHOTO: European Union 2021.

Robert Hajšel: Cenový skok energií a protiopatrenia dominujú

Zo zapadajúcim slnkom v pozadí Vás pozdravujem z mojej bruselskej kancelárie, kde sme celý deň pracovali na pozícii Európskeho parlamentu na rokovania s členskými štátmi ohľadom konečnej podoby nariadenia o zlepšení roamingových služieb. Tento týždeň, podobne ako minulý, sú ale pre mňa dominantnou témou opatrenia na zmiernenie ekonomicko-sociálnych dôsledkov prudkého zvýšenia cien elektriny a plynu v celej Európe.

Európska komisia dnes predložila celý rad opatrení, z ktorých viaceré idú dobrým smerom, ale celkovo sa nám aj s ďalšími kolegami z našej sociálno-demokratickej frakcie nezdá, že by dostatočne reflektovali nielen súčasnú predkrízovú situáciu v miliónoch najzraniteľnejších domácností, ale mohli by obsahovať aj ďalšie konkrétne návrhy ako predchádzať takýmto cenovým skokom do budúcnosti.

Hlavným zdrojom kompenzácií pre tých, ktorých vyššie ceny energií môžu naozaj dostať do nevyhnutnosti rozhodovať sa medzi teplom alebo dostatkom jedla, by mali byť jednoznačne výnosy z obchodovania s tzv. emisnými povolenkami. Verte, že je ich dosť, okolo 26 miliárd v rámci celej EÚ. Do úvahy prichádza aj dočasné zníženie spotrebných daní na energie, vrátane DPH, čo by pomohlo najmä tým najchudobnejším. Možno by stálo na zváženie odporučiť členským štátom, aby regulovali aj ceny pre domácnosti. V tejto súvislosti sa mi nepáči, že slovenské ministerstvo hospodárstva navrhuje skončiť s reguláciou cien pre domácnosti prakticky už o rok. Akoby sa nemyslelo na to, čo sa môže stať, ak by pri neregulovaných cenách skončil nejaký ďalší dodávateľ, ako tomu bolo pred pár týždňami. Taký sociálny problém by sa riešil ťažko.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Jeden z 10-tisíc je vždy jeden z nás

Zajtra budeme o týchto opatreniach rokovať s komisárkou EÚ pre energetiku Kadri Simson a budem Vás informovať nielen o tom, čo som jej tlmočil ja, ale najmä k akým záverom sme sa dopracovali. Želám všetkým pokojný jesenný večer.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ: nové pravidlá pre transparentné odmeňovanie

Podľa nových právnych predpisov budú musieť spoločnosti v EÚ zverejňovať informácie, ktoré zamestnancom uľahčia porovnanie …

Consent choices