potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

M. Beňová: Zdravé a kvalitné potraviny sú právom európskeho spotrebiteľa


Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu je venovaný aj stratégii „Z farmy na stôl,“ prostredníctvom ktorej Európska komisia predstavila plán na zabezpečenie výroby zdravších potravín a zníženia environmentálnych dopadov poľnohospodárstva.

Cieľom je posilnenie potravinovej bezpečnosti, ale aj zaistenie spravodlivého systému odmeňovania pre poľnohospodárov,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Poľnohospodárstvo je stále významným zdrojom obživy predovšetkým vo vidieckych oblastiach.

Záujem o prácu v agrosektore sa však postupne znižuje a priemerný vek v ňom pôsobiacich pracovníkov narastá. Aj pripravovaná reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky preto musí myslieť na zatraktívnenie podmienok, aby dokázali prilákať aj mladých ľudí,“ uviedla europoslankyňa. Nové technologické postupy súvisiace s ochranou klímy si totiž budú vyžadovať vysokokvalifikovaných odborníkov. Produkcia zdravých, vysokokvalitných potravín je právom európskeho spotrebiteľa. „Našou povinnosťou je pomôcť mu toto právo zabezpečiť. S tým súvisí aj podmienka, že zdravé potraviny musia byť zároveň cenovo dostupné,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Ivan Štefanec: Podporujme inovatívne riešenia na zachovanie zdrojov planéty

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

potraviny

Výzva: Verejná konzultácia s cieľom zrevidovať informácie o potravinách pre spotrebiteľov

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu, ktorá priamo súvisí so stratégiou „z farmy na stôl” ako aj s Európskym …