obnovitelne zdroje energie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EU City Facility otvoril tretiu výzvu na podporu investícií do udržateľných energií


EU City Facility (EUCF) projekt financovaný Európskou úniou otvoril tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o podporu pri vypracúvaní investičných plánov, analýz a štúdií uskutočniteľnosti súvisiacich s udržateľnými energiami. Podporiť chce 69 investičných projektov v celkovej hodnote 4,14 mil. eur. EUCF financuje vypracovanie investičných plánov fixnou dotáciou do 60 tisíc eur.

Výzva je otvorená pre všetky samosprávy a miestne orgány obcí z členských štátov únie, ďalej pre Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo. Žiadatelia musia mať schválený klimatický a energetický plán a preukázať záväzok k vypracovaniu svojho investičného plánu prostredníctvom podporného listu podpísaného primátorom alebo inými relevantnými politickými predstaviteľmi. Žiadosti treba podať do 17. decembra 2021.

Úspešní príjemcovia môžu grant využiť na podporu aktivít potrebných na vypracovanie investičného plánu, vrátane štúdie uskutočniteľnosti, rôznych kľúčových analýz zameraných na ich projekty a celkový trh alebo pre zainteresované strany, právne, ekonomické či finančné aspekty. Grant nie je určený na priame financovanie investícií, ale pokrýva prístup k službám na rozvoj investičného plánu, ktorý môže pre takéto investície otvoriť dvere. EU City Facility je zriadený v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Viac..  Michal Wiezik: Dotované pálenie stromov na štiepku a biomasu je absurdné, volá sa to biomasaker

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

automobilka, zamestnanci

Európska komisia sa zatiaľ nevyjadrila k ohlásenej investičnej pomoci pre automobilku Volvo

Európska komisia sa zatiaľ nevyjadrila k ohlásenej investičnej pomoci Slovenska vo výške 267 mil. eur …