les, strom
Ilustračné PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

Európska komisia prisľúbila jednu miliardu eur na ochranu svetových lesov


Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na 26. konferencii zmluvných strán OSN o zmene klímy (COP26) v Glasgowe oznámila, že EÚ prispeje ku Globálnemu záväzku na financovanie lesov jednou miliardou eur. Tento päťročný finančný balík z rozpočtu EÚ pomôže partnerským krajinám chrániť, obnovovať a udržateľne obhospodarovať lesy na celom svete a plniť Parížsku dohodu.

Predsedníčka Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Lesy sú zelené pľúca Zeme. Musíme ich chrániť a obnoviť. Preto s radosťou oznamujem, že sme prisľúbili jednu miliardu eur na ochranu svetových lesov. Vysielame tým jasný signál, že EÚ chce stáť na čele globálnej zmeny s cieľom chrániť našu planétu v súlade s našou Európskou zelenou dohodou.“

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová dodala: „Dnešný prísľub EÚ k udržateľnej správe, obnove a ochrane lesov podporí udržateľný rast a zamestnanosť, zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, ako aj zachovanie biodiverzity v našich partnerských krajinách. V spolupráci s vládami, občianskou spoločnosťou, pôvodným obyvateľstvom a súkromnými aktérmi sa Únia bude snažiť o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a kladenie dôrazu na potreby ľudí a planéty. Osobitné zameranie na Konžskú panvu je včasným posolstvom o význame tejto jedinečnej oblasti a jej ekosystému.

Tento prísľub je príspevkom Európskej komisie ku Globálneho záväzku v oblasti financovania lesov, ku ktorému sa medzinárodné spoločenstvo zaviazalo na konferencii COP26. V nadväznosti na to bude EÚ spolupracovať s partnerskými krajinami na zachovaní, obnove a zabezpečení udržateľného obhospodarovania lesov komplexným a integrovaným spôsobom. 250 miliónov eur z miliardového príspevku EÚ sa vyčlení na Konžskú panvu, ktorá pokrýva osem krajín (Kamerun, Stredoafrickú republiku, Konžskú demokratickú republiku, Konžskú republiku, Rovníkovú Guineu, Gabon, Burundi a Rwandu). Tieto prostriedky tak pomôžu pri ochrane druhého najväčšieho tropického dažďového pralesa na svete a zlepšení živobytia obyvateľov tohto regiónu.

Viac..  Viac ako 1,4 milióna občanov únie žiada koniec testov na zvieratách

Súvislosti

Od lesov závisí viac ako 1,6 miliardy ľudí na celom svete. Sú ich zdrojom potravy, liekov aj živobytia. Lesy chránia pôdu a podporujú 80 % svetovej biodiverzity. Najväčšie zalesnené povodia sa nachádzajú mimo územia EÚ. Keďže lesy produkujú kyslík a čistia ovzdušie, sú nevyhnutné aj na zmiernenie zmeny klímy, keďže absorbujú až 30 % emisií skleníkových plynov. Nemenej dôležité sú aj pre adaptáciu na zmenu klímy. Emisie skleníkových plynov spojené s odlesňovaním sú druhou najčastejšou príčinou zmeny klímy. V rokoch 1990 až 2016 sa miera odlesňovania rovnala približne 800 futbalovým ihriskám za hodinu.

EÚ podporuje ochranu lesov od začiatku 90. rokov minulého storočia, a to najmä v strednej Afrike prostredníctvom hlavného programu ECOFAC (ochrana biodiverzity a krehkých ekosystémov v strednej Afrike). Vďaka tejto nepretržitej podpore sa podarilo zachovať približne 16 miliónov hektárov vlhkých lesov v Konžskej panve a zároveň podporiť udržateľný rozvoj a živobytie miestnych komunít. Prísľub Európskej komisie je financovaný z nástroja NDICI – Globálna Európa.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

I. Štefanec: Potrebujeme zadefinovať postupy na účinnú ochranu cestovného ruchu v krízach

Celý svet si už tradične 27. septembra pripomína Svetový deň cestovného ruchu. Tento dátum bol …