hajsel
Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: European Union 2021.

Robert Hajšel: Popri roamingu sa vrhám na zdaňovanie energie


Hoci rokovania o definitívnej podobe revízie nariadenia o roamingových službách stále pokračujú pričom prakticky každý deň absolvujeme niekoľkohodinové rokovania, vôbec nie je isté, či sa nám podarí dohodnúť sa ešte do Vianoc, ako sme si predsavzali.
Najviac sa dohadujeme o našej požiadavke na úplne odstránenie akejkoľvek možnej diskriminácie a na zrušenie obmedzení, pokiaľ ide o používanie mobilných telefónov najmä na prenos dát a telefonovanie. Členské štáty nie sú zatiaľ veľmi naklonené na tieto ústupky v prospech spotrebiteľa.

Napriek tomu práca na ďalších legislatívnych normách zameraných najmä na presadzovanie tzv. Zelenej dohody do praxe nepočká. Ja začínam ako hlavný spravodajca vo výbore pre energetiku a priemysel pracovať na príprave revízie smernice o zdaňovaní energií.

Je to veľmi komplexná a preto aj komplikovaná smernica, s obrovským dopadom aj na Slovensko, preto príprave a štúdiu venujem takmer všetok čas, ktorý popri inej bežnej činnosti ostáva.

EÚ si totiž stanovila veľmi ambiciózny cieľ a to do roku 2050 dosiahnuť tzv. klimatickú neutralitu. V praxi to znamená vo veľkej miere prejsť na obnoviteľné zdroje energie a popritom zachovať alebo dokonca posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť našej ekonomiky. Musíme tiež znížiť závislosť na dovoze z tretích krajín a zvýšiť energetickú bezpečnosť. Ja urobím všetko pre to, aby cenu za túto zelenú transformáciu, ktorá musí byť spravodlivejšou ako ostatné reformy doteraz, nezaplatili občania zvýšenými účtami za energie.

Viac..  Ivan Štefanec: Nemôžeme spochybňovať základné hodnoty EÚ ako to robí napríklad aj Poľsko

Robert Hajšel /SD/.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Europoslanec Hajšel: Nástojím na tom, aby sme na úrovni EÚ pristúpili k zastropovaniu cien elektriny

Pre roky 2023 a 2024 nebude na Slovensku platiť štandardný mechanizmus cenovej regulácie dodávky elektriny …