Európska komisa, zasadnutie. PHOTO: © European Union, 2021

Štátna pomoc: Európska komisia schválila zmeny Celoeurópskeho záručného fondu

Európska komisia schválila zmeny Celoeurópskeho záručného fondu na podporu spoločností postihnutých pandémiou koronavírusu a usúdila, že sú v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Zmeny sú potrebné, vhodné a primerané na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva v zúčastnených členských krajinách. Vzhľadom na súčasné potreby vyplývajúce z dlhotrvajúceho charakteru krízy Komisia schválila tieto zmeny:

·        zvýšenie stropov financovania a maximálnej doby splatnosti určitých produktov so zárukou;

·        možnosť, aby banky zahrnuli úvery a iné možnosti financovania do záruky fondu do 30. júna 2022 a v riadne odôvodnených prípadoch ďalej predĺžili splatnosť takýchto úverov;

·        nový produkt košových úverových dlhopisov na riešenie osobitných finančných potrieb MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou.

Komisia schválila zriadenie fondu 14. decembra 2020. Fond spája podporu z členských štátov a je spravovaný skupinou Európskej investičnej banky. Jeho cieľom je koordinovaným spôsobom riešiť potreby financovania európskych spoločností, najmä malých a stredných podnikov (MSP), a to poskytovaním záruk na dlhové a kapitálové nástroje. Možnosť zapojiť sa do fondu majú všetky krajiny. Doteraz sa zapojilo 22 krajín vrátane Slovenska. Viac informácií nájdete v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej štátnej pomoci.

Viac..  Index DESI 2021: Pokrok Slovenska v monitorovaných oblastiach je obmedzený

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

chudoba

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje …