Europsky sudny dvor
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Súdny dvor EÚ by mal zamietnuť žaloby Maďarska a Poľska proti princípu podmienenosti, navrhuje generálny advokát

Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) navrhol zamietnutie žalôb Maďarska a Poľska proti princípu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie v prípade porušenia zásad právneho štátu. Manuel Campos Sánchez-Bordona uviedol, že nariadenie o podmienenosti únia prijala „na vhodnom právnom základe“ a rešpektuje „zásadu právnej istoty“.

„Dodržiavanie zásad právneho štátu môže byť životne dôležité pre zdravé fungovanie verejných financií a riadne plnenie rozpočtu Únie,“ uviedol tiež generálny advokát. Jeho návrh predchádza plnému rozhodnutiu súdu, ktoré sa očakáva v najbližších mesiacoch.

Podmienenie prístupu k prostriedkom EÚ dodržiavaním demokratických zásad bolo kľúčovou súčasťou minuloročného rozhodnutia únie na presadenie masívneho dotačného programu na obnovu v členských krajinách v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Maďarsko a Poľsko, ktoré sú veľkými príjemcami eurofondov, sa pôvodne snažili pre zavedenie nového mechanizmu zablokovať rozpočet EÚ, napokon však s plánom súhlasili pod podmienkou, že ho preskúma Súdny dvor.

Viac..  Výzva: Konzultácia o modernizácii pravidiel proti obchodovaniu s ľuďmi

Vlády v Poľsku a Maďarsku argumentovali, že rozhodnutie o podmienenosti postráda riadny právny základ. Obe krajiny v ostatných rokoch čelia rastúcej kritike za to, že sa odkláňajú od dodržiavania zásad právneho štátu, napríklad obmedzovaním slobôd médií a súdnictva.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Právo únie bráni systému menovania sudcov vyšších trestných súdov v Poľsku, rozhodol súdny dvor

Súdny dvor Európskej únie (EÚ) v utorok rozhodol, že poľská vláda má príliš veľký vplyv …