Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). PHOTO: © European Union 2020

Únia posilňuje mandát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb


Rada Európskej únie (EÚ) a Európsky parlament (EP) dosiahli predbežnú dohodu o obnovení mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Aktualizovaným mandátom sa EÚ zameriava na posilnenie práce ECDC v oblasti dohľadu, včasného varovania, pripravenosti a reakcie. Oba orgány o tom informovali v tlačových správach.

ECDC bude spolupracovať s Európskou komisiou, úradmi jednotlivých štátov a relevantnými orgánmi a agentúrami EÚ, aby zabezpečilo, že ich príslušné činnosti budú konzistentné a navzájom sa dopĺňajú. Tiež bude úzko spolupracovať s medzinárodnými organizáciami v oblasti zdravia, aby sa predišlo duplicite úsilia. Napríklad užšia spolupráca so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) bude zahŕňať oblasti, ako je monitorovanie a podávanie správ o trendoch prenosných chorôb a výmena informácií o neobvyklých epidemických javoch alebo nových prenosných chorobách neznámeho pôvodu vrátane chorôb v tretích krajinách.

Aktualizovaný a silnejší mandát tiež napríklad zabezpečí zriadenie osobitnej skupiny EÚ pre zdravie. Tá bude pomáhať pri reakcii na miestnej úrovni v prípade vypuknutia choroby či poskytovať odborné znalosti krajinám EÚ a Európskej komisii, napríklad pri vypracúvaní, skúmaní a aktualizácii plánov pripravenosti. ECDC bude poverené aj vývojom digitálnych platforiem pre epidemiologický dohľad. Predbežnú dohodu musia schváliť obe inštitúcie, aby sa začal formálny postup jej prijímania.

Viac..  Europoslanec Šimečka o situácii na Slovensku: Je to hanba a nekončiaca agónia. Ľudia sa obávajú, že nebudú mať čo jesť a za čo kúriť

Plánovaná aktualizácia mandátu ECDC je súčasťou širšieho balíka týkajúceho sa európskej zdravotnej únie. Okrem silnejšieho mandátu ECDC je jej súčasťou zadefinovanie významnejšej úlohy Európskej agentúry pre lieky (EMA) a návrh zákona o cezhraničných ohrozeniach zdravia.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europol

Rada EÚ a Európsky parlament sa dohodli na novom mandáte Europolu

Rada Európskej únie a Európsky parlament sa predbežne dohodli na návrhu nariadenia týkajúceho sa nového …