Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

M. Beňová: Nekalé praktiky veľkých online firiem budú prísnejšie postihované


Prakticky celý digitálny priestor je dnes fakticky ovládaný len niekoľkými spoločnosťami na čele s takými gigantmi, akými sú Google či Facebook.

Akt o digitálnych trhoch, o ktorom dnes hlasuje plénum Európskeho parlamentu, má zamedziť mnohým nekalým praktikám zo strany týchto veľkých online platforiem. „Znamená podporu pre malé a stredné podniky a uľahčenie ich prístupu a presadenia sa na existujúcom trhu,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Cieľom novej regulácie je budovanie spravodlivejšieho digitálneho trhu a ochrana hospodárskej súťaže. „Komisia získa viaceré právomoci udeľovať sankcie za konanie, ktoré bude v rozpore s novo nastavenými pravidlami,“ priblížila europoslankyňa.

Nová úprava prinesie aj vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa. „Ten by mal získať lepšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, vytvorí sa tlak na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre konečných užívateľov, ako aj na ich cenu,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Ivan Štefanec: Popri energetike a Ukrajine nezabúdajme na efektívne využitie prostriedkov z plánu obnovy

O mam

Avatar