Eduard Heger, premiér SR. PHOTO: Úrad vlády SR

Slovensko je treťou krajinou EÚ, ktorá môže žiadať o platby z plánu obnovy: Oddnes sme plne pripravení na jeho realizáciu


Slovensko sa dnes zaradilo medzi prvé krajiny v Európskej únii, ktoré sú plne pripravené na realizáciu plánu obnovy a majú vyrokovanú a schválenú Operačnú dohodu. Ide o zmluvu medzi Slovenskom a Európskou komisiou, ktorá je zásadná pre to, aby sme si mohli žiadať o platby z fondu obnovy. Okrem Slovenska ju zatiaľ podpísalo Španielsko a Francúzsko. Prvú žiadosť o platbu plánuje Slovensko podať už v apríli 2022.

“Podpisom tejto dohody s Európskou komisiou sme opäť dokázali, že vieme ísť príkladom na európskej úrovni. Veľké ocenenie si zaslúžia najmä tí, ktorí už mesiace poctivo a tvrdo pracujú na celom pláne obnovy. Podarilo sa nám vybudovať excelentný tím, ktorý nastavuje novú kultúru v štátnej správe. Dohoda je verejná, každý občan tak bude môcť sledovať pokrok v plnení opatrení, ako aj to, ako si jednotlivé ministerstvá plnia svoje povinnosti,” povedal predseda vlády Eduard Heger. Operačná dohoda je kľúčový dokument, ktorý je podmienkou k predloženiu prvej žiadosti o platbu v hodnote 458 miliónov eur. Detailne popisuje čiastkové kroky, ktoré povedú jednotlivé ministerstvá k splneniu záväzných míľnikov a cieľov – teda kľúčových reforiem a investícii v pláne obnovy. Dokument zároveň upravuje spôsob, ako budeme vykazovať pokrok v plnení plánu.

Viac..  Budapešť začala plniť požiadavky Európskej komisie, aby neprišla o miliardy z eurofondov

Slovensko bude Európskej komisii reportovať plnenie míľnikov a cieľov dvakrát ročne. Prvú žiadosť o platbu si podáme už v druhom štvrťroku budúceho roka. Na to, aby sme si túto žiadosť mohli podať, musíme Európskej komisii vykázať uspokojivé plnenie všetkých vopred naplánovaných míľnikov a cieľov. V prvej žiadosti ide spolu o 14 míľnikov. V súvislosti s plánom obnovy dnes vláda schválila aj štatút Rady vlády pre plán obnovy, ktorá bude pôsobiť ako poradný orgán a ktorej cieľom je zabezpečiť dialóg s odbornou verejnosťou a relevantnými stranami vrátane vykonávateľov, zamestnávateľov, odborov, záujmových združení, obchodných komôr a neziskového sektora v otázkach týkajúcich sa implementácie plánu.

Viac informácií o prvej žiadosti o platbu si môžete prečítať na webstránke plánu obnovy.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

bicykel

S peniazmi z Plánu obnovy rátajú aj v Trnave, majú ísť aj na cyklotrasy

Trnava plánuje ešte v tomto roku začať s budovaním dvojkilometrovej cyklotrasy na Bottovej a Moyzesovej …