ZMOS nesúhlasí s navrhovanými podielmi financovania eurofondov


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s navrhovanými podielmi financovania eurofondov. Upozorňuje na skokový nárast spolufinancovania, čo bude sprevádzať nezáujem a nemožnosť čerpania eurofondov. Zároveň upozorňuje, že v prípade nízkeho čerpania nebude Slovensko spĺňať záväzky voči EÚ. Ako informoval ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, združenie uplatnilo šesť zásadných pripomienok, ktoré vychádzajú z doterajších skúseností s eurofondovými projektami a tiež reflektujú na to, čo mohlo byť predmetom konzultácií príprav návrhu spolufinancovania.

Združenie v pripomienkach k návrhu materiálu na spolufinancovanie budúcich eurofondov 2021-2027, ktorý do medzirezortného konania predložilo Ministerstvo financií SR, nesúhlasí s navrhovanými podielmi financovania z národných zdrojov, ktoré spôsobia opačný efekt v území. “Mestá a obce nebudú mať dostatok vlastných zdrojov na spolufinancovanie európskych projektov, čo bude mať za následok nepredkladanie projektov mestami a obcami alebo predkladanie projektov v menšom finančnom rozsahu,” konštatuje Kaliňák.

ZMOS vyjadril nesúhlas so základnými pravidlami financovania EŠIF v rámci menej rozvinutých regiónov, z ktorých vyplýva pre územné samosprávy v menej rozvinutých regiónoch 100-percentné zvýšené spolufinancovanie v porovnaní so súčasným programovým obdobím. “Presnejšie, ide o zvýšený podiel financovania z 5 na 10 percent, čo pre štátny rozpočet znamená zníženie miery spolufinancovania. Zároveň je nevyhnutné pripomenúť, že v príspevku z EÚ nenastala zmena v porovnaní so súčasnosťou, ostáva na úrovni 85 percent oprávnených nákladov,” poznamenal Kaliňák.

Združenie tiež nesúhlasí so základnými pravidlami financovania EŠIF v rámci viac rozvinutého regiónu pre okres Bratislava, z ktorých vyplýva prudký nárast spolufinancovania na 20 percent (v súčasnosti 5 percent). “Zvýšené spolufinancovanie bude mať negatívny vplyv na hlavné mesto a jeho mestské častí, zvýšenie miery spolufinancovania vytvorí tlak na miestne rozpočty a obmedzenie investícii do sociálno-ekonomického rozvoja,” upozornil Kaliňák. ZMOS pre tieto územné samosprávy požaduje, aby spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu ostalo na úrovni súčasných 45 percent, čím sa zníži spolufinancovanie pre obce z 20 na 15 percent, čo bude z pohľadu územnej samosprávy v okrese Bratislava motivačné v prospech využívania investičných príležitostí z budúcich EŠIF aj za podmienky zvýšeného 15-percentného spolufinancovania.

Viac..  Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy EUR pre porušovanie zásad právneho štátu

ZMOS nesúhlasí ani so skokovým navýšením spolufinancovania projektov na znižovanie energetickej náročnosti budov. Združeniu sa nepozdávajú navrhované pravidlá financovania v rámci menej rozvinutých regiónov z EŠIF pre projekty špecifického cieľa zameraného na znižovanie energetickej náročnosti budov Programu Slovensko. V tejto aktivite je návrh na zvýšenie spolufinancovania z 5 na 40 percent pre samosprávy a na strane štátu sa navrhuje zníženie spolufinancovania z 10 na 0 percent. Príspevok z EÚ na túto oblasť má byť na úrovni 60 percent (v súčasnosti 85 percent). “Požadujeme zvýšenie navrhovaného financovania z národných zdrojov zo štátneho rozpočtu z 0 na 20 percent a zo strany prijímateľa – územnej samosprávy zníženie zo 40 na 20 percent,” dodal Kaliňák.

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

ceny energii

Europoslanci za KDH: Slovensko musí rokovať s EÚ o presune eurofondov na boj s cenami energií

Slovenská vláda musí podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) okamžite začať rokovania s Európskou komisiou o možnosti …