Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Erasmus+: úspech v roku 2020 napriek obmedzeniam


Z aktuálne uverejnenej výročnej správy o programe Erasmus+ za rok 2020 vyplýva, že z programu dostalo takmer 640 000 osôb podporu na získanie vzdelávacích skúseností v zahraničí a aj napriek pandémii COVID-19 boli z neho poskytnuté finančné prostriedky na 20 400 projektov a 126 900 organizáciám. Náhly prechod na dištančné vzdelávanie cez internet poukázal na význam digitálnych riešení na diaľku pre výučbu a učenie sa.

Erasmus+ naďalej zohráva dôležitú úlohu pri príprave osôb a organizácií, pričom v minulom roku z neho bolo k dispozícii 200 miliónov EUR osobitne na digitálnu transformáciu. Celkový rozpočet programu Erasmus+ v roku 2020 predstavoval 3,78 miliardy EUR, teda o 506 miliónov EUR viac ako v roku 2019, čo predstavuje nárast o 15 %. Erasmus+ po 33 rokoch existencie preukazuje svoju odolnosť, a to aj za zložitých okolností roka 2020, pričom od svojho spustenia v roku 1987 z neho získalo dokopy podporu 11,7 milióna účastníkov.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Táto správa poukazuje na odolnosť a kvalitu hlavného výmenného programu EÚ Erasmus+. Napriek zníženiu mobility v dôsledku pandémie zostal Erasmus+ jedným z najúspešnejších a najikonickejších programov EÚ. Erasmus+ bol v roku 2020 inkluzívnejší než kedykoľvek predtým a podporil väčšiu účasť osôb zo znevýhodneného prostredia. Vďaka finančným prostriedkom vo výške 22 miliónov EUR sme naše slová pretavili do konkrétnych krokov.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová dodala: „V nadväznosti na úspešné vykonávanie programu Erasmus+ v roku 2020 nová generácia programu Erasmus+ v roku 2021 vychádzala z úspechu, vybudovaných sietí a popularity z predchádzajúcich rokov. Erasmus+ stelesňuje európsku spoluprácu v jej najlepšej podobe. Od základnej školy po celoživotné vzdelávanie dospelých a šport môže každý využiť bohaté príležitosti, ktoré program Erasmus+ ponúka.“

Dnes predkladáme najvýznamnejšie prvky správy. V roku 2020 bol v rámci programu Erasmus+ opäť oslovený veľký počet účastníkov a príjemcov:

  • v oblasti vysokoškolského vzdelávania viac ako 323 000 študentov a študentov-stážistov, ako aj 44 000 zamestnancov absolvovalo štúdium, odbornú prípravu alebo výučbu v zahraničí,
  • spolufinancovaných bolo viac ako 185,600 aktivít mobility pre študentov a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy,
  • takmer 180 000 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou využilo finančné krytie z programu Erasmus+, a to buď vo forme mládežníckych výmen alebo príležitostí pre pracovníkov s mládežou,
  • Európsky týždeň športu dosiahol nový rekord, keď sa na 32 600 podujatiach zúčastnilo viac ako 15,6 milióna európskych účastníkov.
Viac..  Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie pre rok 2022 získajú aj štyri slovenské projekty

V roku 2020 ďalej rástla iniciatíva „Európske univerzity“, do ktorej je v súčasnosti zapojených 280 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. Európske univerzity sú nadnárodnou iniciatívou, ktorou sa zvyšuje kvalita a atraktívnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania a posilňuje hlboká, strategická dlhodobá spolupráca medzi inštitúciami v prospech ich študentov, pedagógov a iných zamestnancov.

Erasmus+ je široko rozšíreným programom z hľadiska geografickej účasti. V roku 2020 sa do programu zapojilo 34 krajín: popri všetkých 27 členských štátoch EÚ aj Spojené kráľovstvo, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko. Program je otvorený aj pre partnerské krajiny z iných častí sveta. Medzinárodné činnosti programu Erasmus+ naďalej prispievali k celkovým geopolitickým prioritám Komisie so zameraním na západný Balkán, východné a južné susedstvo a Afriku, pričom viac ako polovica medzinárodného rozpočtu bola vyčlenená na európske susedstvo (južné Stredozemie, západný Balkán a Východné partnerstvo).

Súvislosti

Od roku 2014 je Erasmus+ širšie zameraný a inovatívnejší a poskytuje príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže a učňovskú prípravu pre vysokoškolských študentov, ako aj študentov odborného vzdelávania a prípravy. Ponúka mládežnícke výmeny a výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj projekty v oblasti športu.

V štatistickej prílohe k správe o programe Erasmus+ za rok 2020 sú uvedené komplexné informácie o rôznych akciách a ich rozpočte spolu s podrobnými informáciami o počte projektov, účastníkov a organizácií. Údaje za jednotlivé krajiny sú k dispozícii aj pre vybrané akcie. Kvalitatívne informácie o projektoch programu Erasmus+ sú k dispozícii na platforme s výsledkami projektov programu Erasmus+, čo je databáza, ktorá poskytuje bezplatný prístup k opisom, výsledkom a kontaktným informáciám v prípade všetkých projektov financovaných z programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Erasmus+: spolupráca 44 európskych univerzít naprieč hranicami a vednými disciplínami

Komisia oznámila výsledky výzvy na predkladanie návrhov 2022 v rámci iniciatívy Európske univerzity: s rekordným rozpočtom …