dialnica
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Slovensko si nesplnilo povinnosti vyplývajúce zo smernice o environmentálnom hluku


Súdny dvor Európskej únie (CJEU) rozhodol, že Slovensko si nesplnilo povinnosti vyplývajúce zo smernice o environmentálnom hluku. CJEU o tom informoval v tlačovej správe, ktorú zverejnil vo štvrtok. Slovensko na základe tejto smernice malo vypracovať akčné plány pre hlavné cestné úseky a hlavné železničné úseky na svojom území do 18. júla 2013. Okrem toho krajina mala povinnosť poslať prehľad týchto akčných plánov Európskej komisii do 18. januára 2014.

Konanie voči Slovensku iniciovala Európska komisia vzhľadom na to, že krajina nesplnila tieto svoje povinnosti v prípade 445 hlavných cestných úsekov a 16 hlavných železničných úsekov. Súdny dvor Európskej únie dal za pravdu komisii. Uviedol, že zistil, že do 15. augusta 2017, ktorý ako termín EK stanovila v odôvodnenom stanovisku, Slovensko nevypracovalo akčné plány a neposlalo ich prehľad komisii.

Viac..  Eugen Jurzyca o ochrane životného prostredia: Nemeriame výsledky, ale len prostriedky cez ktoré sa k nim máme dostať. VIDEOKOMENTÁR

(SITA)

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

materska, pridavky, rodina

Nová smernica o cezhraničných sporoch v otázkach rodičovských práv nadobudla účinnosť

Nové pravidlá Európskej únie o spolupráci medzi justičnými úradmi pri cezhraničných sporoch v otázkach poručníctva, …