Sloboda médií, novinári, žurnalistika. PHOTO: ©European Union, 2021

Európsky akt o slobode médií: Komisia otvára verejnú konzultáciu


Komisia uverejnila otvorenú verejnú konzultáciu k pripravovanému európskemu aktu o slobode médií – prelomovej iniciatíve, ktorú predsedníčka von der Leyenová oznámila v správe o stave Únie v roku 2021 s cieľom chrániť pluralitu a nezávislosť médií na vnútornom trhu EÚ. Nadväzuje na výzvu na predloženie dôkazov uverejnenú 21. decembra 2021, v ktorej sa uviedli hlavné ciele iniciatívy, rôzne možnosti a vplyvy.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Médiá sú pilierom demokracie. Ten však dnes má trhliny, keďže vlády a súkromné skupiny sa snažia vyvíjať na médiá tlak. Komisia preto navrhne spoločné pravidlá a záruky na ochranu nezávislosti a plurality médií. Novinári by mali mať priestor na to, aby si robili svoju prácu, informovali občanov a dohliadali na výkon moci bez strachu či preferenčného zaobchádzania. Cieľom tejto rozsiahlej konzultácie je dospieť k čo najlepšiemu návrhu.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Musíme zabezpečiť, aby európske médiá zostali nezávislé, inovačné a udržateľné a aby mohli pracovať bez akýchkoľvek neodôvodnených zásahov do ich činnosti – či už zo strany súkromných alebo verejných subjektov. Dnes otvárame konzultáciu k pripravovanému aktu o slobode médií: zaujíma nás váš názor a chceme preskúmať vaše riešenia, aby sme dospeli k odolnému mediálnemu trhu, ktorý bude občanom poskytovať rozmanité a spoľahlivé informácie.“

Cieľom konzultácie je zhromaždiť názory na najdôležitejšie otázky ovplyvňujúce fungovanie vnútorného mediálneho trhu vrátane rôznych druhov zasahovania do médií, ale aj hospodárskych trendov. Konzultácia sa venuje mediálnym trhom z troch hlavných hľadísk: prvým je transparentnosť a nezávislosť (napr. kontrola transakcií na mediálnych trhoch, transparentnosť vlastníctva médií a meranie sledovanosti), druhým sú podmienky ich zdravého fungovania (napr. vystavenie verejnosti pluralite názorov, inovácie na mediálnom trhu EÚ) a tretím spravodlivé prideľovanie štátnych zdrojov (napr. nezávislosť verejnoprávnych médií, transparentnosť a spravodlivá distribúcia štátnej reklamy). Očakáva sa aj spätná väzba k možnostiam správy v rámci aktu, ktoré by mohli nadviazať na Skupinu európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA).

Viac..  Dubček bol druhým laureátom Sacharovovej ceny, minister Káčer pripomína jeho odkaz

Návrh má Komisia predložiť v treťom štvrťroku 2022. Cieľom otvorenej verejnej konzultácie je získať od občanov (najmä novinárov), médií (súkromných aj verejnoprávnych), akademickej obce, občianskej spoločnosti, verejných orgánov, podnikov a všetkých zainteresovaných strán názory, podklady a údaje, ktoré Komisii pomôžu pri tvorbe týchto nových pravidiel. Vyjadriť sa možno do 21. marca 2022 na portáli „Vyjadrite svoj názor“.

Súvislosti

V súlade s pracovným programom Komisie na rok 2022 je prijatie európskeho aktu o slobode médií naplánované na tretí štvrťrok 2022. Vychádzať bude z revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, v ktorej sa stanovujú pravidlá nezávislosti regulačných orgánov v oblasti médií, podporuje sa transparentnosť vlastníctva médií a uznáva sa, že do redakčných rozhodnutí by sa nemalo zasahovať. Iniciatíva sa zameria na odstránenie prekážok pri zriaďovaní a prevádzke mediálnych služieb a na tvorbu spoločného rámca pre rozvoj vnútorného mediálneho trhu s cieľom chrániť slobodu a pluralitu médií. Bude v súlade so snahami EÚ v oblasti presadzovania demokratickej účasti, boja proti dezinformáciám a podpory slobody a plurality médií v zmysle akčného plánu pre európsku demokraciu. Doplní najmä nedávno prijaté odporúčanie k ochrane, bezpečnosti a posilneniu postavenia novinárov, navrhovaný balík predpisov o digitálnych službách a pripravovanú iniciatívu na ochranu novinárov a obhajcov práv pred zneužívaním súdnych sporov (SLAPP). Európsky akt o slobode médií bude sprevádzať aj opatrenia na podporu životaschopnosti, odolnosti a digitálnej transformácie mediálneho sektora v rámci akčného plánu pre médiá a audiovizuálny sektor.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európsky akt o slobode médií: EK navrhuje pravidlá na ochranu plurality a nezávislosti médií

Európska komisia prijala európsky akt o slobode médií, nový súbor pravidiel na ochranu plurality a …