Nový európsky Bauhaus, víťazi za rok 2021. PHOTO: PHOTO: © European Union, 2021

Nový európsky Bauhaus: Podávanie prihlášok do súťaže za rok 2022


Od utorka je možné podávať prihlášky v súťaži o ceny Nového európskeho Bauhausu za rok 2022. Po úspechu prvých cien súťaže, do ktorej bolo minulý rok zaslaných viac ako 2 000 prihlášok, sa v roku 2022 oslávia nové inšpirujúce príklady zmien, ktoré chce iniciatíva priniesť v našom každodennom živote, v priestoroch, v ktorých žijeme a v našich skúsenostiach. Rovnako ako v prvom ročníku, v súťaži Nový európsky Bauhaus v roku 2022 budú ocenené nápady mladých talentov, ako aj existujúce projekty, v oblasti udržateľnosti, inklúzie a estetiky, ktoré prinášajú Európsku zelenú dohodu bližšie k ľuďom a miestnym komunitám.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Nový európsky Bauhaus čerpá z európskej kultúry, vzdelávania, vedy a inovácií, aby premenil sľub Európskej zelenej dohody na zlepšenia v našom každodennom živote. Teším sa na to najlepšie z európskej tvorivosti zrealizované v tohtoročných prihláškach.“

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme udržateľné a inovatívne nápady, aby sme zmenili spôsob, akým žijeme a pracujeme, pričom sa na nikoho nezabudne. Nový európsky Bauhaus odmeňuje najlepšie, najodvážnejšie a najjasnejšie koncepcie na zlepšenie našich regiónov a miest spôsobom, ktorý je priaznivý pre ľudí a planétu. Politika súdržnosti bude naďalej pomáhať pri premene týchto nových nápadov na realitu v európskych regiónoch v prospech všetkých našich komunít.“

Ceny sa udelia projektom a nápadom, ktoré prispievajú ku krásnym, udržateľným a inkluzívnym miestam, a to v štyroch kategóriách:

  • obnovenie spojenia s prírodou;
  • znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti;
  • uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú;
  • posilnenie dlhodobého a integrovaného myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.

Kategórie odrážajú štyri tematické osi transformácie Nového európskeho Bauhausu. Tie boli identifikované počas fázy spoločného koncipovania iniciatívy, na ktorej sa zúčastnili a do ktorej prispeli svojimi názormi a skúsenosťami tisíce ľudí a organizácií. Príspevky sa budú posudzovať s ohľadom na tri základné hodnoty iniciatívy: udržateľnosť, estetiku a inklúziu. Vítané sú prihlášky od účastníkov zo všetkých členských štátov, ako aj z celého sveta, pokiaľ sa ich projekty/nápady nachádzajú v Európskej únii.

Viac..  Nezamestnanosť v rámci celej únie v septembri medzimesačne stagnovala vo výške 6 %

V každej kategórii sú dva paralelné súťažné okruhy:

  • „Ocenenia Nového európskeho Bauhausu“ za zrealizované príklady v posledných dvoch rokoch a
  • „Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu“ za koncepcie alebo nápady mladých tvorcov do 30 rokov.

Okrem 16 cien udelených porotou (jeden víťaz a jeden uchádzač na druhom mieste pre každú kategóriu v každom okruhu) sa vyberú dve ďalšie ceny na základe verejného hlasovania spomedzi najlepších príspevkov. Celkovo získa 18 víťazov peňažnú odmenu do výšky 30 000 EUR, ako aj komunikačný balíček, ktorý im pomôže ďalej vyvíjať a propagovať ich iniciatívy.

Prihlášky sa môžu podávať do 28. februára 2022, 19:00 SEČ. Vítaní sú uchádzači všetkých štátnych príslušností a pôvodov, pokiaľ sa ich koncepcie, nápady a projekty vyvíjajú alebo fyzicky nachádzajú v EÚ.

Súvislosti

Nový európsky Bauhaus je environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt s cieľom kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe pomôcť realizovať Európsku zelenú dohodu. Nový európsky Bauhaus, ktorý spustila predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020, bol spoločne koncipovaný s tisíckami ľudí a organizácií v celej Európe aj za jej hranicami. V septembri 2021 sa iniciatíva posunula zo spoločného koncipovania k realizácii na základe oznámenia Komisie, v ktorom sa stanovujú politické opatrenia a financovanie, aby sa iniciatíva stala skutočnosťou.

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

mladi ludia

Nový európsky Bauhaus: podpora aj pre slovenský občiansky projekt

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) oznámil 18 projektov zapojenia občanov vybraných na podporu v rámci …