Neformálna Rada ministrov životného prostredia EÚ. PHOTO: MŽP SR

Slovensko je súčasťou debát k zelenému reštartu Európy  v rámci začínajúceho  francúzskeho predsedníctva 


Minister životného prostredia Ján Budaj potvrdil európskym politickým špičkám odhodlanie Slovenska zmierňovať dopady klimatickej krízy a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Stalo sa tak počas spoločného pracovného obeda ministrov životného prostredia a energetiky EÚ, ktorého sa zúčastnil aj eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a tiež podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans. Podujatie pripravilo na neformálnom stretnutí ministrov životného prostredia Francúzsko, ktoré v januári prevzalo od Slovinska predsedníctvo v Rade Európskej únie.

Minister Ján Budaj informoval výkonného podpredsedu Európskej komisie (EK) pre Európsku zelenú dohodu Fransa Timmermansa o zriadení slovenskej Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a ambíciách Slovenska dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Nevyhnutná v tomto smere je dekarbonizácia energetiky a priemyslu, ktorému pomôže aj Modernizačný fond. Firmám umožní už onedlho čerpať stovky miliónov eur na modernizáciu a ekologizáciu. V rámci Modernizačného fondu najvýznamnejšou oblasťou pre Slovensko je energetika, hute a teplárenstvo. Podľa  ministra Budaja práve teplárenstvo má výrazný potenciál znížiť emisie skleníkových plynov. „Z pohľadu Slovenska je kľúčová výroba tepla z obnoviteľných zdrojov energie a neodkladné vylúčenie využívania fosílnych palív zo systémov diaľkového vykurovania,“ zdôraznil minister Budaj. 

Za prítomnosti Virginijusa Sinkevičiusa, eurokomisára pre životné prostredie, oceány a rybolov minister Budaj predstavil najnovšie opatrenia v oblasti ochrany lesa, ktoré  umožnia zlepšiť kvalitu ovzdušia. Informoval o legislatívnych zmenách, ktoré Slovensko pomôžu spraviť zdravšou a zelenšou krajinou. Slovensko má dlhodobo problém predovšetkým v oblasti prekračovania limitných hodnôt prachových častíc PM10 v ovzduší, kvôli čomu EK rozhodla o podaní žaloby na Súdny dvor EÚ.

MŽP pripravilo nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý posunie Slovensko o dekády dopredu. Ide doslova o revolučný zákon, a to hneď z viacerých dôvodov. Nová legislatíva prinesie väčšie právomoci obciam pri kontrole malých zdrojov znečisťovania, zavedenie možnosti využitia kompenzačných opatrení, zavedenie priestupkov za spaľovanie odpadov v domácich kotloch či krboch. 

MŽP tiež pracuje na historicky prvom zákone o klíme, ktorý Slovensku pomôže výrazne znížiť emisie, spôsobujúce globálne otepľovanie. Vyznačí aj cesty, ako to dosiahnuť do roku 2050. Klimatický zákon má doviesť Slovensko do éry uhlíkovej neutrality a previesť ho obdobím súčasnej zmeny klímy. MŽP chce v klimatickom zákone vytvoriť čosi ako cestovnú mapu, vďaka ktorej sa Slovensko zmení zo zaostávajúceho, postindustriálneho kúta Európy na prosperujúci štát so  zdravým životným prostredím.

Viac..  Eurokomisia navrhla nové pravidlá týkajúce sa obalov

O mam

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …